Toon zoekbalkToon menu

Herziene versie Handreiking 'PGB in Wmo en Jeugdwet' 20/08/2014

Op basis van de amendementen tijdens de Kamerbehandeling van de Wmo heeft het ministerie van VWS de handreiking 'PGB in Wmo en Jeugdwet' herzien. Onder andere de amendementen over meer duidelijkheid over de voorwaarden aan (en het recht op) een PGB, een toereikende hoogte van het PGB en de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van een PGB zijn gewijzigd.

Lees meer over de herziene versie van de Handreiking 'PGB in Wmo en Jeugdwet' op de website van VGN (externe link)