Toon zoekbalkToon menu

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel gelanceerd 01/08/2014

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) is gereed. De standaard maakt het palet aan zorgaanbod transparant voor de betrokken patiënten én voor de zorgaanbieders. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht ondertekenden vijftien betrokken organisaties de zorgstandaard, waaronder patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en landelijke zorgorganisaties. Ook Vilans leverde een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgstandaard.

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel gereed
Foto: Ilco Kemmere
 
De zorgstandaard is van belang omdat traumatisch hersenletsel niet altijd tijdig wordt herkend en erkend. Patiënten krijgen daardoor niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Deze situatie is zeer onwenselijk, omdat de gevolgen van het hersenletsel vaak groot zijn en de patiënt deze levenslang met zich meedraagt.

De eerste stap is gezet. Natuurlijk willen de patiënten graag dat de zorgstandaard ook écht wordt toegepast in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom begint op 1 januari een pilot implementatieproject. De ervaringen worden in een aantal landelijke conferenties gedeeld. Heeft jouw regio interesse om de zorgstandaard te implementeren? Kijk dan op de website van de Hersenstichting (externe link) voor meer informatie over het implementatietraject dat in januari 2015 van start gaat.

Meer over Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL)