Toon zoekbalkToon menu

Terugdringen vrijheidsbeperking speerpunt inspectie 08/12/2014

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het terugdringen van vrijheidsbeperking onder dwang in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg is een speerpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vrijheidsbeperking tast de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking ernstig aan. De afgelopen jaren hield de inspectie intensief toezicht op het terugdringen van vrijheidsbeperking. De IGZ onderzocht in 2013 de besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de langdurige zorg. Daarbij werden 119 individuele gevallen van dwangbehandeling nader bekeken. Voor haar onderzoek ontwikkelde de inspectie een instrument om te toetsen of de maatregelen voldoen aan de geldende normen. Uit het onderzoek blijkt dat veel zorgaanbieders slagen in het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Toch signaleert de inspectie ook verbeterpunten.

Conclusies onderzoek vrijheidsbeperking 

De IGZ constateerde dat veel zorginstellingen door bewust beleid en met externe hulp zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) er in zijn geslaagd om, zelfs in uitzonderlijke situaties, vrijheidsbeperkende maatregelen af te schaffen. Dit is een gevolg van een betere organisatie rondom:

  • besluiten nemen en evaluatie van de dwangbehandeling in multidisciplinair verband;
  • overwegen van alternatieven;
  • werken met een signaleringsplan of omgangsadvies bij gedragsescalatie;
  • informeren van de cliënt en/ of vertegenwoordiger over de reden(en) van de dwangbehandeling.

Verbeterpunten terugdringen vrijheidsbeperking

De IGZ signaleert op het gebied vrijheidsbeperking binnen de langdurige zorg ook een aantal verbeterpunten:

  • inzet externe deskundige;
  • niet opsluiten op eigen kamer;
  • afbouw onrustbanden in bed;
  • eenduidige registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • minder gebruik van psychofarmaca;
  • mening van cliënt en/of zijn vertegenwoordiger over manier van uitvoeren dwangbehandeling.

> Lees meer over vrijheidsbeperking

Bron:  de VGN (externe link)