Toon zoekbalkToon menu

Gemeente Laarbeek blogt over wijkgericht werken 15/07/2014

In de blogserie 'Over grenzen' doen gemeenten en aanbieders van zorg- en welzijn in Haarlem, Nieuwegein en Laarbeek verslag van hun activiteiten in het kader van de transitie AWBZ-Wmo. Ze werken samen met Vilans in wijkpilots aan de transformatie naar wijkgericht werken.

Na blogs vanuit Haarlem en Nieuwegein is het dit keer de beurt aan gemeente Laarbeek om ervaringen met wijkpilots en wijkgericht werken te delen in een blog. In deze blogserie vertellen beleidsmedewerkers, WMO-adviseurs, wijkverpleegkundigen en managers over veranderingen in het werk, kansen, samenwerking, kruisbestuiving, open mind denken, loslaten en overlaten, opbrengsten, sociale kracht in de wijk, zelfredzaamheid, buurtteams en preventie.

Lees de blog van Rianne Schwillens 'Burgers betrekken bij wijkteam' (externe link)