Toon zoekbalkToon menu

In voor Mantelzorg officieel van start 27/05/2014

In voor Mantelzorg, een programma van Vilans en Movisie, is officieel van start gegaan. In voor Mantelzorg wil de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten en de ondersteuning van mantelzorgers verbeteren. Hiervoor biedt het programma organisaties een innovatietraject op maat onder begeleiding van een adviseur.

Organisaties die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich tot 1 juli aanmelden via www.invoormantelzorg.nl (externe link). Hier is ook meer informatie te vinden over voorwaarden en criteria voor deelname. Er kunnen maximaal 80 organisaties meedoen.

Brede doelgroep

In voor Mantelzorg richt zich op organisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en eerstelijnszorg en ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ook kunnen zorgorganisaties zich aanmelden die cross-sectoraal werken in bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met een welzijnsorganisatie en/of een gemeente.

Samenwerking verbeteren

Voor de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptensector en GGZ, organiseert In voor Mantelzorg eind juni en begin juli informatiebijeenkomsten. Hier worden de werkwijze van het programma en voorwaarden en criteria toegelicht. Ook krijgen deelnemers informatie over tools ter verbetering van de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden kan via www.invoormantelzorg.nl/bijeenkomsten (externe link).

Voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorggroepen in de eerstelijnszorg zijn geen bijeenkomsten gepland. Zij kunnen hun belangstelling kenbaar maken via www.invoormantelzorg.nl (externe link). Een adviseur van In voor Mantelzorg neemt dan contact op.

Motie Van der Staaij

Met het programma In voor Mantelzorg geeft het ministerie van VWS handen en voeten aan een deel van de motie Van der Staaij c.s. van 30 oktober 2013, waarin wordt gepleit voor betere samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. In deze motie is ook aandacht gevraagd voor ondersteuning van gemeenten en werkgevers. Gemeenten krijgen een financiële impuls waarmee ze zelf met hun maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, gebruik kunnen maken van ondersteuning. De uitvoering van In voor Mantelzorg is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma.