Toon zoekbalkToon menu

Grote stijging aantal werknemers met beperking bij gewone bedrijven 11/11/2014

Dagbesteding

In de afgelopen acht jaar is het percentage mensen met een beperking dat werkzaam is in het vrije bedrijf met 85% gestegen. Er werken nu in totaal 35.400 wsw'ers via sociale werkbedrijven bij 'gewone' werkgevers. Wsw'ers zijn mensen die vanwege een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking niet het minimumloon kunnen verdienen. De mogelijkheid om via detachering te werken blijkt een belangrijke succesfactor om deze mensen aan werk te helpen. Het grootste deel van de werknemers werkt via zo'n detachering. Het officiële werkgeverschap ligt in die constructie bij het sociale werkbedrijf. De ondernemer betaalt een inleenvergoeding.

Nieuwe Participatiewet

Veel gemeenten weten nog niet of ze na de invoering van de Participatiewet nieuwe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen detacheren bij werkgevers. De stijging van 19% in 2005 naar 34% in de afgelopen jaren zet zich daardoor mogelijk niet voort.

Zorgen bij vereniging sociale werkbedrijven

Cedris, de vereniging van sociale werkbedrijven maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Voorzitter Job Cohen: "Er is toegezegd dat er 125.000 banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Detacheringen zijn van cruciaal belang om dat aantal te halen. Met detachering kun je zorgen en risico's bij ondernemers wegnemen, vervanging bij ziekte en vakantie en begeleiding op de werkvloer regelen. Met zo'n totaalpakket maak je het voor ondernemers interessant om met de doelgroep in zee te gaan. Daarom is het belangrijk dat gemeenten ook na 2015 nieuwe mensen detacheren."

Mensen met beperking aangewezen op beschut werk

Uit cijfers van de vereniging blijkt dat dit soort werk voor veel mensen noodzakelijk blijft. Soms is dat tijdelijk, soms voor altijd. Door de bezuinigingen aarzelen veel gemeenten te investeren in werkvoorziening voor deze zwakke groep. Bij zo'n 10 procent van de sociale werkbedrijven blijken de gemeenten geen beschutte werkplekken te realiseren. De alternatieven zijn niet per se voordeliger. Gemeenten moeten dan een uitkering betalen of zorgen voor duurdere ondersteuning als dagbesteding.

> Lees meer over het thema Dagbesteding en werken

Bron: Klik