Toon zoekbalkToon menu

Nieuw thema Inclusie van start! 25/11/2014

Op het Kennisplein Gehandicaptensector vind je vanaf nu een nieuw thema: inclusie. Er was al veel informatie over inclusie te vinden, maar nu staat alles overzichtelijk bij elkaar. Binnen het thema inclusie is ook bijzondere aandacht voor sociale netwerken van mensen met beperkingen.

Waarom moest dit thema er komen? Inclusie is natuurlijk een belangrijk onderwerp, het gaat om meedoen erbij horen van mensen met een beperking. En feite gaat het erom dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Met alle veranderingen in het sociale domein, met onder andere de transitie van AWBZ naar Wmo is dit een actueel thema. Mensen met een beperking horen er ook bij en doen ook mee, net als iedere andere burger. Maar gaat dit lukken? Of is inclusie een illusie?

Werken aan inclusie

Bij werken aan inclusie helpt de professional de persoon om zoveel mogelijk zelf op te lossen of daarvoor hulp te zoeken in de directe sociale omgeving. Pas daarna wordt er gedacht over professionele hulp. Niet omdat dit moet, maar omdat dat prettig, laagdrempelig, vertrouwd en ‘normaal’ is. Dit vraagt een andere manier van ondersteunen. Die ondersteuning gaat uit van behoeften en wensen van persoon zelf, de regie blijft bij de persoon en de professional is steeds meer ‘enabeler’, iemand die dingen mogelijk maakt. 

Proeftuinen Inclusie

Werken aan inclusie gaat echter nog steeds niet vanzelf en het is ook niet altijd gemakkelijk. Terwijl er al wel veel kennis beschikbaar is. Verschillende partijen hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en samengewerkt in concrete inclusie proeftuinen. Bekende strategieën werden toegepast en ervaringen zijn onderling gedeeld. Het geheel is begeleid door coaches en gemonitord door onderzoek.

Wat er al bekend was over werken aan inclusie en wat we in de proeftuinen geleerd hebben wordt vanaf nu beetje bij beetje op de themapagina inclusie gepubliceerd. Houd de themapagina inclusie dus goed in de gaten! Leer van de ervaring van anderen, deel je eigen ervaringen en voor je het weet hebben we met elkaar een waar leerplatform voor werken aan inclusie gerealiseerd.

> Ga naar het thema Inclusie