Toon zoekbalkToon menu

Signalen autisme al zichtbaar vanaf 18 maanden 06/11/2014

Autisme

20 procent van de jongere zussen en broers van een kind met autisme heeft ook een autismespectrumstoornis. Signalen als afwijkend oogcontact en repetitief gedrag waren bij meer dan de helft van de kinderen al merkbaar op anderhalfjarige leeftijd. Bij kinderen die dit niet op die leeftijd lieten zien, maar later wel de diagnose autisme kregen werden de tekenen op 3-jarige leeftijd duidelijk. Deze uitkomst van Amerikaans onderzoek toont volgens de onderzoekers het belang aan van herhaalde diagnostische screening in de eerste drie jaar.

Belang vroege opsporing autisme

Het onderzoek maakt duidelijk dat de meeste broers en zussen geen autisme hebben, maar voor het deel waarbij dit wel het geval is, toont het de noodzaak van het opsporen hiervan. Dit maakt het mogelijk hen zo vroeg mogelijk te behandelen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek keek naar gegevens van 719 kinderen die een oudere broer hadden met een autismespectrum stoornis. De kinderen werden toen zij 18 maanden en 36 maanden oud waren onderzocht op kenmerken waarmee autisme kan worden voorspeld, op het gebied van sociaal, communicatief en repetitief gedrag. De kinderen die de diagnose kregen vertoonden de symptomen op verschillende momenten en in verschillende combinaties. Volgens de onderzoekers voorspellen die verschillende combinaties welke diagnose uiteindelijk gesteld wordt.

> Lees meer over de cliëntgroep Autisme spectrum stoornissen

Bron: Vakblad Vroeg