Toon zoekbalkToon menu

Uitreiking Gehandicaptenzorgprijs 2014 05/11/2014

Dementiespel

Op woensdag 26 november reikt de VGN de Gehandicaptenzorgprijs 2014 uit. De prijs wordt uitgereikt aan het beste praktijkproduct in de gehandicaptenzorg. Meer dan 60 producten streden om de prijs en hiervan zijn er nu twee genomineerd. Deze twee maken kans op een geldbedrag van € 7.500,- en een kunstwerk. 

Naast de prijsuitreiking wordt tijdens deze feestelijke bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij de twee genomineerden en zullen er aanmoedigingsprijzen uitgereikt worden. Je bent van harte welkom om de uitreiking bij te wonen!

Genomineerden Gehandicaptenzorgprijs

Het spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ helpt begeleiders in de gehandicaptenzorg om op een aansprekende en laagdrempelige manier om te gaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie. Het spel, dat is ontwikkeld door ASVZ, biedt kennis en praktische tips en is bedoeld om de psychische en lichamelijke gezondheid te bevorderen.
 
Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Het biedt jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Koninklijke Kentalis heeft het boek ontwikkeld.

Aanmelden

Je kunt je voor de prijsuitreiking aanmelden via de website van de VGN (externe link).