Toon zoekbalkToon menu

Eerste exemplaar instrument KEN MIJ voor Kamerlid Van Dijk 15/10/2014

Instrument verstandelijke beperking KEN MIJ

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk heeft onlangs het eerste exemplaar van het instrument KEN MIJ in ontvangst genomen. Met KEN MIJ kunnen mensen met een beperking laten zien wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Het is geen praktische daginstructie, maar het gaat er juist om dat zij met KEN MIJ in hun eigenheid gekend worden. Met als gevolg dat hun eigen regie bevorderd wordt.

Binnen de zorg is er veel oog voor collectieve medezeggenschap. Maar er zijn veel mensen met een (verstandelijke) beperking die niet collectief mee kunnen denken, praten en beslissen. Met het instrument KEN MIJ beschikken deze mensen over een vorm van individuele zeggenschap. KEN MIJ ondersteunt hen bij het communiceren over hun meest elementaire wensen en keuzes. Om gezien, gekend en in hun persoonlijkheid gerespecteerd te worden.

Een gesprek aanknopen

KEN MIJ helpt de zorgmedewerker om in dialoog met de cliënt te gaan. Er is meer oog voor de wensen en keuzes van de cliënt. De medewerker kan de cliënt zo beter begeleiden bij het verbeteren van de eigen zeggenschap. KEN MIJ maakt het voor de mensen om hem of haar heen makkelijker om samen een gesprek aan te gaan.

Wat is KEN MIJ?

Samen met familie en begeleiding denkt iemand na over zijn keuzes, wensen en behoeften. Deze worden met afbeeldingen en foto's in een boekje en poster verwerkt. Bijvoorbeeld: wat eet ik het liefst, van welke muziek houd ik en hoe wil ik dat andere mensen met mij omgaan?

Ook voor anderen

KEN MIJ is een product van Abrona, een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Abrona wil ook dat andere zorgorganisaties in Nederland en België profijt kunnen hebben van KEN MIJ. Zo kan het ook voor ouderen, mensen met psychische problemen of mensen met dementie van toegevoegde waarde zijn. De ontwikkeling van het KEN MIJ instrument is bekostigd vanuit de Stichting Vrienden van Abrona. De opbrengsten vloeien ook weer terug in de stichting. De map bestaat uit een introductiefilm, handleiding en een invulprogramma in wordsjablonen voor boekje en poster.

Lees meer