Toon zoekbalkToon menu

Van Rijn ontwikkelt nieuw plan kwaliteit gehandicaptenzorg 13/04/2015

Er komt een nieuw plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van instellingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Meldingen uit de gehandicaptenzorg geven aan dat de kwaliteit van zorg te wensen overlaat. Dit was aanleiding tot een debat in de tweede kamer met Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Rijn: “De meldingen uit de gehandicaptenzorg snijden door je ziel”.

Plan van aanpak gehandicaptenzorg

Misstanden gehandicaptenzorg

Aanleiding voor het debat in de tweede kamer is een zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicapten. De meldingen uit dit zwartboek schetsen een beeld van misstanden over slechte zorg, tekortschietende controle en toezicht, zorgaanbieders die niet luisteren naar cliënten of hun vertegenwoordigers en fraude.

Verbeterpunten zorg LVB en ernstige gedragsproblemen

Bij twee groepen cliënten schiet de zorg tekort. Bij cliënten met een licht verstandelijke beperking leidt de wens tot eigen regie soms tot ontsporingen. Daarnaast noemt de staatssecretaris de groep cliënten met ernstige gedragsproblemen, waarbij sprake is van 'handelingsverlegenheid'. De twijfel bij de professional over wat te doen kan leiden tot heftige confrontaties. De staatssecretaris wijst erop dat er volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg een begin is gemaakt met een cultuuromslag.

Samenwerking zorginstellingen

Van Rijn wil een plan van aanpak maken om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren, net zoals voor de verpleeghuizen. Hij wil graag dat de zorginstellingen meer van elkaar leren. De gehandicaptenzorg vraagt echter wel om een aparte benadering in de relatie tussen cliënt, zorgverlener en mantelzorger. Om die reden moet het een plan van aanpak worden dat gemaakt is met de mensen die in de sector werken. Ook de klokkenluiders, met wie hij eerder overleg had, wil hij graag betrekken. Het nieuwe plan wordt in november verwacht.

Bron: Zorgvisie

Lees verder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.