Toon zoekbalkToon menu

Vernieuwde Toelichting bij Handreiking Ondersteuningsplannen 20/04/2015

Met ingang van 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ uit 2009 is daarmee komen te vervallen. In plaats daarvan is het werken met zorg- en ondersteuningsplannen onderdeel geworden van de nieuwe wet.

Toelichting Ondersteuningsplannen

Verschillen Besluit Zorgplanbespreking

In het werken met zorg- en ondersteuningsplannen zijn er echter een aantal verschillen met het Besluit Zorgplanbespreking. Zo zijn er inhoudelijke onderwerpen vastgelegd, wordt de frequentie van het evalueren van het plan verhoogd en is er een plek voor de individuele wensen en doelen van cliënten in het persoonlijk plan. Om je te informeren over de huidige verwachtingen vanuit de Wlz ten aanzien van het werken met zorg- en ondersteuningsplannen, zijn de Toelichtingen bij de Handreiking Ondersteuningsplannen aangepast.

De volgende Toelichtingen zijn vernieuwd:

  • Deel 2: Verdieping op wet- en regelgeving, met in het bijzonder deel A, B, C en G;
  • Deel 4: Begrippen en afkortingen.
  • Daarnaast is een nieuw document gemaakt waarin de verschillen en overeenkomsten tussen het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ en de Wlz naast elkaar zijn gelegd.

> Naar de vernieuwde Toelichtingen bij Handreiking Ondersteuningsplannen

Lees verder over Ondersteuningsplannen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.