Toon zoekbalkToon menu

Klijnsma versoepelt participatiewet 01/12/2015

Staatssecretaris Klijnsma versoepelt de participatiewet zodat het gemakkelijker wordt een baan te vinden voor mensen met een beperking.

Werken beperking

Ruimere doelgroep

In de participatiewet is vastgelegd dat werkgevers komende jaren extra inzetten op werkplekken voor mensen met een beperking. Door te strenge criteria vallen veel mensen echter buiten de doelgroep.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat de wet op een aantal punten aanpassen zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen. Zo moeten leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs voortaan zonder toetsing door UWV direct toegelaten worden tot de doelgroep voor de extra banen.

Eenvoudigere opzet loonwaardebepaling

Ook komt er een eenvoudigere opzet van loonwaardebepaling op de werkplek, waar met name werkgevers en gemeenten op hebben aangedrongen. Werkgevers en gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor het eerste half jaar van een dienstverband te rekenen met een vooraf bepaalde loonkostensubsidie van vijftig procent van het wettelijk minimumloon voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak.

Na het eerste half jaar wordt op de werkplek de loonwaarde bepaald en wordt de loonkostensubsidie hierop aangepast. Ook krijgen gemeenten de ruimte om af te wijken van de vaste momenten om iemands loonwaarde opnieuw te bepalen.

Bron: Zorgvisie