Toon zoekbalkToon menu

Succesproject arbeidsparticipatie: Navigator 24/02/2015

Participatieproject arbeid NavigatorGemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor alle werkzoekenden, ook voor jongeren met een beperking die van school komen en aan het werk willen. Het project Navigator dat MEE Drenthe ontwikkelde om deze jongeren aan werk te helpen en te houden, sluit daar op aan.

Werkwijze van het project

Een navigator is een soort routeplanner richting werk, de jongere bepaalt waar hij heen wil. MEE sluit aan bij het onderwijs en bekijkt van daaruit wie een navigator krijgt toegewezen. Het gaat hierbij om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en een groot risico op uitval.

 1. Instroom via schooldirecties of zorgadviesteams.
 2. De Navigator levert een intensieve vorm van cliëntondersteuning. Hij/zij:
  ... stelt in samenspraak met de jongere en ouders het doel vast
  ... gebruikt zoveel mogelijk de methode van sociale netwerkversterking;
  ... en organiseert daadwerkelijk committment aan het doel van alle betrokken hulp- en dienstverleners uit de verschillende levensgebieden.
  ... legt dit vast in een plan.

De jongeren blijven tot hun 27ste bij de navigator in beeld, ook als ze van school zijn en een baan hebben gevonden. Navigator wordt een voorziening die een continuïteit is in het leven van de jongeren. Het resultaat is toenemende arbeidsparticipatie en een afnemend beroep op zorg en uitkeringen, precies wat de Participatiewet beoogt.

De aanpak loont

Onlangs zijn de resultaten van het Navigator-project in Drenthe op een rij gezet. De belangrijkste conclusie is dat de aanpak aantoonbaar loont:

 • Het is gelukt om een behoorlijk aantal jongeren richting werk te begeleiden.
 • De vermeden of uitgestelde kosten (o.a. jarenlange uitkeringen) overtreffen ruimschoots de projectkosten.

Resultaten project op een rij

Onderstaand kort de belangrijkste punten uit de evaluatie. De start was in het voorjaar van 2012. De resultaten zijn t/m oktober 2014:

 • 118 leerlingen aangemeld
 • 76 trajecten nu actief, concrete stappen richting werk met stages, trainingen rond 'Groen', VCA, heftruckcertificaten, (arbeids-)vaardigheidstrainingen
 • 40 jongeren staan nu op de nominatie om daadwerkelijk aan werk te gaan;
 • 21 jongeren hebben inmiddels een arbeidscontract;
 • 30 trajecten zijn stopgezet vanwege: werk, niet meer te bereiken, verhuisd, in langdurige zorg, vervolgopleiding gaan doen;
 • 12 trajecten op inactief: worden op afstand gevolgd want hebben uitzendbaan, zijn overgedragen aan andere praktijkschool, hebben SW-contract, enz.

Bijkomende resultaten:

 • Een betere werkhouding
 • Minder veroorzaking van overlast
 • Minder schulden
 • Minder beroep op zorg
 • Er wordt nu gedacht vanuit het belang van de jongeren i.p.v. organisatiebelangen (blijkt uit onderzoek RUG)

Meer lezen over het participatieproject Navigator