Toon zoekbalkToon menu

Zorgregio's aan de slag met Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 26/02/2015

Zorgstandaard hersenletselDe vier zorgregio's Haaglanden, Midden-Brabant, Groningen/Drenthe en Overijssel gaan aan de slag met het testen van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Op de startbijeenkomst van dit traject, met vertegenwoordigers van in totaal 46 zorginstellingen, werden presentaties gegeven over onder andere het effectief organiseren van ketenzorg en over de inzet van ervaringsdeskundigen. Monique Bergsma is benoemd als landelijk projectleider en coördineert de implementatie.

Vervolg traject Zorgstandaard

De Hersenstichting kent aan nog vier andere zorgregio's een stimuleringssubsidie toe. Daarmee kunnen ze een kleiner project uitwerken. Welke regio's dat zijn wordt nog bekend gemaakt. In 2015 en 2016 worden alle opgedane ervaringen gedeeld in landelijke conferenties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een kennisnetwerk om de zorgstandaard te borgen en actueel te houden.

Bron: De Hersenstichting (externe link)