Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein NAH (Niet-aangeboren Hersenletsel) geïntegreerd in andere Kennispleinen 14/01/2015

Vanaf vandaag wordt het Kennisplein NAH geïntegreerd in de andere kennispleinen van Vilans. Door deze integratie krijgt NAH een groter bereik bij zorgprofessionals en wordt er qua taal en inhoud beter aangesloten bij professionals in verschillende sectoren, zoals de gehandicaptenzorg, verpleeg –en verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Want nog steeds wordt NAH niet altijd herkend. Het signaleren van NAH is complex door de diversiteit van de gevolgen en vanwege het feit dat deze zich vaak pas na verloop van tijd manifesteren. Om goede ondersteuning te bieden aan mensen met NAH is kennis over oorzaken en gevolgen een voorwaarde.

NAH is op de Kennispleinen Gehandicaptensector en Zorg voor Beter te vinden als thema met good practices, tools waarmee je direct aan de slag kunt, verdiepende informatie en verhalen uit de praktijk.

Voor de gehandicaptensector

NAH is voor veel organisaties binnen de lichamelijk-gehandicaptensector een specialisme. De meeste cliënten met NAH hebben het hersenletsel op volwassen leeftijd opgelopen. Binnen de verstandelijk-gehandicaptensector zien we dat de mensen veelal op jeugdige leeftijd het hersenletsel hebben opgelopen en is het niet altijd meer in beeld.  Daarnaast is er een groep mensen die naast een verstandelijke beperking een hersenletsel hebben opgelopen. De diversiteit in oorzaken en gevolgen vragen ondersteuning op maat. De kennis en tools op het Kennisplein helpen je daarbij. Zij zijn te vinden binnen onze vernieuwde cliëntgroep NAH.

Voor de ouderenzorg

Naarmate je ouder wordt, is de kans op het oplopen van een NAH groter. Door bijvoorbeeld een beroerte, valincidenten en na een reanimatie. Dit kan grote gevolgen hebben voor het cognitief functioneren. Daarnaast woont er binnen de verpleeghuizen een groep mensen met NAH die jonger is dan 65 jaar. Er zijn overeenkomsten met dementie, maar ook veel verschillen. Om goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met NAH, is kennis over oorzaken en vooral de gevolgen van NAH een voorwaarde. Met deze kennis kunnen medewerkers een vertaalslag maken naar wat het hersenletsel betekent voor iedere bewoner en professioneel omgaan met het gedrag van de bewoner met NAH. Neem daarvoor een kijkje op www.zorgvoorbeter.nl/nah.