Toon zoekbalkToon menu

Stand van zaken VN-verdrag rechten van personen met een handicap 20/07/2015

De Verenigde Naties (VN) namen in 2006 een verdrag aan voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander.

VN-verdrag mensen met een beperking

De overheid moet zorgen dat zij al hun rechten en vrijheden volledig kunnen genieten, op gelijke voet met anderen.

Aanpassen wetgeving voor VN-verdrag

Na de ratificatie is Nederland verplicht de afspraken uit het verdrag na te komen. Dit betekent dat bestaande wetten en regelgeving moet worden aangepast zodat ze wel voldoen aan het VN-verdrag. In overleg met veldpartijen, zoals VNG en VNO-NCW is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor de implementatie van het verdrag.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn ingestemd met het plan van aanpak. Na de zomer worden de wetten die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag aangemeld voor de plenaire behandeling.

Ratificatie verdrag

Het is de bedoeling dat het verdrag voor 20 december 2015 wordt geratificeerd. Op dit moment staat de gewenste inwerkingtreding op 1 juli 2016. Bijna alle landen in Europa hebben het VN verdrag al geratificeerd. Nederland, Ierland, Finland en IJsland nog niet.

Bron: GGZ-connect.nl

Lees meer over het VN-verdrag

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.