Toon zoekbalkToon menu

Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 18/11/2015

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de 160.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg. De VGN is tevreden over de uitkomst.

onderhandeling

VGN-onderhandelaar Heleen Griffioen: ‘De oplossingen die we in deze CAO hebben gevonden voor meerdere complexe dossiers, geven werkgevers en werknemers duidelijkheid in een tijd dat er veel verandert.

19 november aan leden voorgelegd

De VGN, die mede namens MEE Nederland de onderhandelingen voert, legt het onderhandelaarsresultaat, afgesloten met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ op 19 november aan haar leden voor.

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken uit de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg zijn:

  • een looptijd van een jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;
  • een structurele loonsverhoging van 1,4% en een eenmalige uitkering in januari van 0,6%;
  • vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding toegepast op basis van de wet en bijbehorende besluiten, waarbij aanvullende bepalingen in de CAO worden opgenomen ter compensatie van het afschaffen van de wachtgeldregeling;
  • de regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt per 1 januari zo gewijzigd dat ORT tijdens vakantie wordt doorbetaald;
  • nulurencontracten worden maximaal teruggedrongen en alleen ingezet bij onvoorzienbare situaties;
  • afspraken om meer arbeidsvoorwaarden op organisatieniveau te regelen, onder andere als het gaat over arbeidstijden en roosteren.

Gezamenlijke visie

Het onderhandelaarsresultaat sluit aan op de gezamenlijke visie die de VGN en bonden in 2014 hebben ontwikkeld, om zo te komen tot een eigentijdse en toekomstbestendige CAO. Belangrijke doelen uit deze gezamenlijke visie:

  • een betere balans tussen flexibiliteit en zekerheid;
  • bevorderen van duurzame inzetbaarheid;
  • adequate ondersteuning bij ontslag;
  • meer ruimte voor maatwerk op organisatieniveau.

Heleen Griffioen: ‘Het onderhandelaarsresultaat sluit aan bij de gezamenlijke visie op de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg. Voor cliënten in de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat zij op continuïteit kunnen rekenen, ook als de buitenwereld verandert.

Dit vraagt om organisaties die zich goed kunnen aanpassen en daarmee om werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Met oog voor hun ontwikkeling en een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid.’

Bron en meer informatie: VGN