Toon zoekbalkToon menu

'Zorgen om kwaliteit en toegang jeugdhulp' 06/11/2015

Kinderombudsman Marc Dullaert onderzoekt of kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben. Na de decentralisatie van hulp naar gemeenten maakt hij zich zorgen om de kwaliteit en toegang tot jeugdzorg.

Kinderombudsman

Sinds begin dit jaar is zorg gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit moet zorgen voor snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals.

Doelen nog niet gerealiseerd

De Kinderombudsman heeft in zijn tweede rapportage echter geconstateerd dat de doelen nog niet gerealiseerd zijn. 'Het is logisch dat zo'n ingrijpende operatie tijd vraagt,' aldus Kinderombudsman Marc Dullaert. 'Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen.'

Vertraging toekenning hulp

Ook organisatieproblemen en administratieve lasten hebben effect op de toegang van de jeugdhulp, zowel bij gemeenten als bij instellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot wachtlijsten, het uitblijven van tijdige herindicaties en vertraging in de toekenning van de hulp.

Ook zouden gemeenten omwille van de kosten op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Financiële belangen worden dan boven het belang van het kind gesteld.

Bron: De Kinderombudsman

Gerelateerde artikelen