Toon zoekbalkToon menu

LFB en stichting Aandacht voor Pesten samen in actie 26/10/2015

De LFB en stichting Aandacht voor Pesten gaan samen aan de slag met de problematiek rondom pesten.

Pesten project verstandelijke beperking

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen met een (licht) verstandelijke beperking met pesten te maken heeft. Vaak al op jonge leeftijd. En vaak ook met ernstige gevolgen. Gevolgen die op latere leeftijd weer vaak parten gaan spelen.

Pesten bespreekbaar maken

Hoe kun je pesten bespreekbaar maken en welke rol kunnen mensen met een verstandelijke beperking daarbij zelf spelen? Dit vormt de centrale aanpak in het project van de beide organisaties.

Gastlessen tegen pesten

In het najaar start men met gastlessen op VSO scholen en bij themacafés van Onderling Sterk Verenigingen.

Medewerkers van LFB Scholing en Training maakten een film en verzorgen samen met medewerkers van de Stichting Aandacht voor Pesten de bijeenkomsten. Door inbreng van ervaringsdeskundigen wordt de drempel om pesten te bespreken verlaagd.

Resultaten project tegen pesten

De eerste resultaten worden eind december verwacht. Dan wordt ook de methodiek geëvalueerd en wordt onderzocht op welke wijze deze aangeboden kan worden aan andere belangstellenden.

Deelnemers aan de gastlessen kunnen zich aanmelden voor een vervolgtraject. Dat start begin 2016, bestaat uit meerdere dagdelen en gaat vooral in op het vergroten van weerbaarheid van de deelnemers en het creëren van veilige groepen.

Meer informatie

Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van VSBfonds en Fonds NutsOhra.

Meer informatie over het project is te krijgen bij Cindy Klein Ikink. Telefonisch via 06-14612292 en via e-mail: c.kleinikink@lfb.nu.

Lees verder over pesten en verstandelijke beperking

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.