Toon zoekbalkToon menu

Nieuws - 2015

Hier vind je het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg en nieuwe informatie op het kennisplein.

VGN Nieuwsbrief over activiteiten kennisbeleid

29/04/2015

VGN Nieuwsbrief over activiteiten kennisbeleid

De VGN neemt je in de Nieuwsbrief Special Kennisbeleid mee langs activiteiten die ze op het gebied van kennisbeleid organiseert. Deze rusten op de drie pijlers onderzoeksbeleid,...

Veelgestelde vragen over het keukentafelgesprek

28/04/2015

Veelgestelde vragen over het keukentafelgesprek

Er leven bij begeleiders veel vragen over het keukentafelgesprek in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Nieuwe website over (sociale) wijkteams

24/04/2015

Nieuwe website over (sociale) wijkteams

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag. Ze ondersteunen inwoners in hun sociaal functioneren, bevorderen zelfredzaamheid en stemmen zorg en ondersteuning op...

Oproep: Wat zijn de behoeften van mensen met NAH, hun naasten en professionals?

23/04/2015

Oproep: Wat zijn de behoeften van mensen met NAH, hun naasten en professionals?

Nieuwe afspraken arbeidsparticipatie ingegaan

22/04/2015

Nieuwe afspraken arbeidsparticipatie ingegaan

Nu de banenafspraken en de nieuwe Quotumwet zijn ingegaan moeten gemeenten en werkgevers aan de slag met het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers...

Vernieuwde Toelichting bij Handreiking Ondersteuningsplannen

20/04/2015

Vernieuwde Toelichting bij Handreiking Ondersteuningsplannen

Met ingang van 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ uit 2009 is daarmee komen te vervallen. In plaats daarvan is het...

Documentaires over mensen met een licht verstandelijke beperking

16/04/2015

Documentaires over mensen met een licht verstandelijke beperking

Er is al veel geschreven over mensen met een licht verstandelijke beperking, maar soms (of misschien zelfs wel vaak) zeggen beelden meer dan woorden. Hieronder staan links naar...

Nieuw: Richtlijn Signaleren pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

15/04/2015

Nieuw: Richtlijn Signaleren pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Pijn is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een ziekte of aandoening. V&VN gaf daarom opdracht de 'Richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking...

Doe mee met de VeranderKIZT-innovatienetwerken

14/04/2015

Doe mee met de VeranderKIZT-innovatienetwerken

De VeranderKIZT is een handreiking om met zeggenschap en inclusie aan de slag te gaan. Hoe ondersteun je mensen een eigen leven op te bouwen in de samenleving? Op dit moment is...

Van Rijn ontwikkelt nieuw plan kwaliteit gehandicaptenzorg

13/04/2015

Van Rijn ontwikkelt nieuw plan kwaliteit gehandicaptenzorg

Er komt een nieuw plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van instellingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Meldingen uit de gehandicaptenzorg geven aan dat de...

Doe mee met pilot terugdringen gebruik psychofarmaca in de gehandicaptenzorg

13/04/2015

Doe mee met pilot terugdringen gebruik psychofarmaca in de gehandicaptenzorg

Uit onderzoek blijkt dat bij probleemgedrag van mensen met dementie of een verstandelijke beperking regelmatig ten onrechte psychofarmaca worden gebruikt. Dit zijn zware...

Zorg voor kinderen met traumatisch hersenletsel in Zeeland gewaarborgd

13/04/2015

Zorg voor kinderen met traumatisch hersenletsel in Zeeland gewaarborgd

Kinderen en jongeren die (mogelijk) traumatisch hersenletsel hebben opgelopen en in het ziekenhuis zijn behandeld, worden na hun ontslag vaak niet meer gevolgd. Hierdoor worden...

Wat vinden kinderen en jongeren met hersenletsel en hun ouders belangrijk in zorg en begeleiding?

08/04/2015

Wat vinden kinderen en jongeren met hersenletsel en hun ouders belangrijk in zorg en begeleiding?

Werk jij met kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel en/of hun ouders? Wat vinden zij belangrijk in de zorg en begeleiding? Help de Hersenstichting bij het in kaart...

Wat vinden kinderen en jongeren met hersenletsel en hun ouders belangrijk in zorg en begeleiding?

08/04/2015

Wat vinden kinderen en jongeren met hersenletsel en hun ouders belangrijk in zorg en begeleiding?

Werk jij met kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel en/of hun ouders? Wat vinden zij belangrijk in de zorg en begeleiding? Help de Hersenstichting bij het in kaart...

Nationaal Programma Gehandicapten van start

08/04/2015

Nationaal Programma Gehandicapten van start

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) mag van start met het Nationaal programma Gehandicapten (NPG). Het programma krijgt de titel...

Werkplaats Lesbrief NAH in volle gang

08/04/2015

Werkplaats Lesbrief NAH in volle gang

'De cliënt in zijn kracht - actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' is de naam van een nieuwe onderwijsmethode die op dit moment wordt ontwikkeld in...

Werkervaring voor mensen met een verstandelijke beperking dankzij fonds

31/03/2015

Werkervaring voor mensen met een verstandelijke beperking dankzij fonds

Het ‘Fonds verstandelijk gehandicapten’ stimuleert werkervaring voor mensen met een verstandelijke beperking: het wil in 2015 minimaal 70 mensen werkervaring op laten doen met...

Niet-aangeboren hersenletsel signaleren bij kind

31/03/2015

Niet-aangeboren hersenletsel signaleren bij kind

Signalen van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen zijn belangrijk, maar helaas vaak onbekend. Drie opvallende signalen die kunnen wijzen op niet aangeboren hersenletsel...

Jongeren met autisme spectrum stoornis meer risico op psychose

31/03/2015

Jongeren met autisme spectrum stoornis meer risico op psychose

Jongeren met een Autisme spectrum stoornis (ASS) lopen gemiddeld vijf keer zoveel risico op een psychotische of bipolaire stoornis als leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek...

Angst reden om niet te screenen op downsyndroom tijdens zwangerschap

31/03/2015

Angst reden om niet te screenen op downsyndroom tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen kiezen bewust voor geen screening op het downsyndroom tijdens de zwangerschap. Dit bleek uit onderzoek door Onderzoeksinstituut Nivel (Nederlands instituut voor...

Displaying results 161-180 (of 224)
 <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >