Toon zoekbalkToon menu

Van Rijn wil oneigenlijk gebruik psychofarmaca stoppen 05/04/2016

'Het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca in de psychogeriatrische zorg en gehandicaptenzorg moet naar nul', schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Kamer. Ook moet het gebruik van kalmerende medicijnen beter geregistreerd worden in het cliëntdossier.

Oneigenlijk gebruik

martin van rijn verpleeghuizenOneigenlijk gebruik is het toedienen vanwege probleemgedrag, maar zonder goed te kijken wat de oorzaak is van het probleemgedrag, en zonder eerst naar alternatieven te zoeken. Bij probleemgedrag kunnen allerlei redenen een rol spelen, de persoonlijkheid, de situatie, maar ook de toegediende zorg of zorgverleners. Van Rijn: ‘Oneigenlijk gebruik is het toedienen aan cliënten zonder dat hier een gerichte medische indicatie voor is. Of dat het te vaak en / of te lang wordt voorgeschreven. Te vaak, wanneer als eerste naar de psychofarmaca wordt gegrepen zonder na te gaan of met verantwoord psychosociale interventies hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Te lang, als het – geïndiceerde – psychofarmacagebruik niet regelmatig tussentijds wordt geëvalueerd op affectiviteit.’ Soms kan de hoeveelheid psychofarmaca ook verminderd worden. Bij iedere cliënt – op individueel niveau – zal gekeken moeten worden moet gekeken worden waar de grens ligt tussen eigenlijk en oneigenlijk gebruik.

In het cliëntdossier

Ook wijst de staatssecretaris er op dat het belangrijk is dat het individuele psychofarmaca-beleid voor de cliënt en het gebruik goed moet worden vastgelegd in het cliëntdossier. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Als de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet heeft ingestemd met psychofarmaca, kan er sprake zijn van ‘gedwongen zorg’. Vooruitlopend op de nieuwe Wet Zorg en Dwang, die regelt dat onvrijwillige zorg geregistreerd moet worden, wil de staatssecretaris kijken of er – vooruitlopend op de nieuwe wet – een vrijwillige vorm van registratie van psychofarmaca kan komen. Lees meer over de nieuwe Wet Zorg en Dwang.  

Negatieve bijwerkingen

De reden van deze nieuwe benadering is dat psychofarmaca veel negatieve bijwerkingen hebben. Van Rijn: ‘Psychofarmaca mag alleen in het uiterste geval worden voorgeschreven op grond van een gerichte indicatie, en dan altijd proportioneel en op basis van toestemming van cliënt of zijn vertegenwoordiger. Dus: alleen als het moet of écht niet anders kan!’.

Bewustwording en cultuuromslag nodig

Volgens Van Rijn is er meer bewustwording en een cultuuromslag bij zorgprofessionals nodig. Het is belangrijk om te leren van goede voorbeelden. Welke methodieken werken goed bij het verminderen van psychofarmaca. Vilans begeleidt in 2016 50 zorgaanbieders in de ouderenzorg en gehandicaptensector bij de afbouw van psychofarmaca. Organisaties die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden. Lees meer over het landelijk programma 'Beter af met minder' op de website van Vilans. Vilans maakte een Toolkit 'Bewust gebruik van psychofarmaca' die door alle zorgverleners te gebruiken is.

10 uitgangspunten voor gebruik psychofarmaca bij probleemgedrag

Ook heeft Vilans samen met experts uit de ouderen- en gehandicaptenzorg 10 uitgangspunten opgesteld voor het gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag (pdf). Deze zijn zo opgesteld dat ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg ze kan gebruiken voor het toezicht op psychofarmaca. Goede implementatie van deze 10 uitgangspunten zal ertoe leiden dat oneigenlijk gebruik van psychofarmaca wordt gereduceerd naar nul.

Richtlijn probleemgedrag wordt herzien

Deze 10 uitgangspunten zullen vertaald worden in richtlijnen, schrijft de staatssecretaris. Daarnaast is Verenso bezig met de herziening van de richtlijn Probleemgedrag. In de verstandelijke gehandicaptensector is de richtlijn Voorschrijven van psychofarmaca bijna gereed voor implementatie.

Bron: Kamerbrief ‘Terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik op weg naar nul’, 29 maart 2016

Video: gebruik minder psychofarmaca bij probleemgedrag

Bij een pilot die Vilans deed met vier organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca met veel minder problemen gaat dan vaak van te voren verwacht. En dat het enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Eén mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets wat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren. Bekijk de video:

https://vimeo.com/152679806