Toon zoekbalkToon menu

Werkbezoek Esten over verminderen vrijheidsbeperking 18/04/2016

Zorgprofessionals uit Estland werken, mede dankzij een training van Vilans, aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen in Estland. Dit bleek tijdens een werkbezoek aan Nederland, georganiseerd door Vilans in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en op initiatief van EPSO.

Gezondheidmedewerkers uit Estland, plus medewerkers van Vilans en IGZ staan voor het Vredespaleis in Den HaagIn 2015 verzorgde Vilans voor deze groep een tweedaagse training over het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het vergroten van de vrijheid van cliënten en patiënten. De training heeft hen veel opgeleverd. Zo hebben deelnemers alternatieven voor fixatie ingezet. Zijn ze anders gaan kijken naar cliënten en spelen meer in op de behoeften van de cliënt. De vertaalde Alternatievenbundel van Vilans is veelvuldig gebruikt en geplaatst op de website van de Estse inspectie. Daarmee is de Alternatievenbundel toegankelijk voor het hele land.

Werkbezoek aan Nederlandse zorgorganisaties

De groep Esten bezocht onder leiding van Vilans-expert Marjolein van Vliet en IGZ-collega Thijs Melchior een aantal Nederlandse zorgorganisaties: Philadelphia en Ipse de Bruggen (Gehandicaptenzorg), Parnassia (GGZ), en Florence (Ouderenzorg). Elke zorgorganisatie liet in presentaties en rondleidingen zien hoe ze bezig zijn met het vergroten van vrijheid van cliënten. Speciale aandacht kreeg de inzet van vrijwilligers bij bijvoorbeeld het organiseren van de verschillende activiteiten voor cliënten. Dat is in Estland een onbekend fenomeen.

Onder de indruk van cliëntgerichte zorg in Nederland

De Esten waren bijzonder onder de indruk van de betrokkenheid van de zorgmedewerkers en de cliëntgerichte zorg in Nederland. Ook het terugdringen van het gebruik van de separeerruimte in de GGZ en afschaffen van het fixeren met de onrustband in de ouderen- en gehandicaptenzorg vond veel waardering bij de Esten.

Zinvolle dagbesteding in de kinderschoenen

Er valt nog meer winst te behalen voor de gezondheidszorg in Estland. Zo staat in dat land het bieden van alternatieven in de vorm van onder andere zinvolle dagbesteding nog in de kinderschoenen.

Europees toetsingskader vrijheidsbeperking

Het werkbezoek is een initiatief van EPSO, European Partnership for Supervisory Organisations. EPSO is een netwerk van inspecties uit 23 Europese landen. In 2012 is binnen deze samenwerking een Europees toetsingskader vrijheidsbeperking ontwikkeld, waarmee de aangesloten landen kunnen bepalen in hoeverre zij voldoen aan een Europese standaard met betrekking tot vrijheidsbeperking.

In 2013 is, op verzoek van Estland, een eerste toetsing van het kader uitgevoerd. De rapportage over dit toetsingsbezoek is aangeboden aan de Estse inspectie. In vervolg daarop kwam het verzoek een training te verzorgen in Estland over het terugdringen van vrijheidsbeperking.

Lees verder op vrijheidsbeperking