Toon zoekbalkToon menu

'Gehandicaptenzorg krimpt, maar is financieel stabiel' 10/08/2016

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft geleid tot minder opbrengsten in de gehandicaptenzorg. In 2015 daalden de bedrijfsopbrengsten met 104 miljoen euro ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat melden inkooporganisatie voor de zorg Intrakoop en accountantsbureau Verstegen dinsdag op basis van een analyse van de jaarverslagen.

 

bDoordat zorginstellingen de kosten meer hebben verlaagd, steeg het nettoresultaat wel van 180 miljoen euro in 2014 naar 188 miljoen euro in 2015. De Wlz (opvolger van de AWBZ) zorgt voor aan afname van het aantal intramurale zorgcliënten, waarbij de cliënten binnen een instelling moeten verblijven, en een daling van het toegekende budget.

Meer extern personeel

Om aan het lagere budget tegemoet te komen, hebben instellingen de salariskosten verlaagd en zijn ze meer gaan inzetten op het inhuren van extern personeel. Verder werd er 1,5 procent meer uitgegeven aan kosten voor patiënten en bewoners in 2015. Intrakoop en Verstegen merken verder op dat de druk toeneemt op de liquiditeit in de branche. Dit is een maatstaf waarmee wordt gekeken naar de betalingsverplichtingen op korte termijn.

Er zijn alleen voorschotten voor door de Wlz bekostigde zorg. Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de WMO wordt op declaratiebasis vergoed. Instellingen moeten zo meer zorg eerst zelf voorschieten. Vooral organisaties die actief zijn in de jeugdzorg krijgen te maken met problemen.

Bron: VGN / ANP

Lees ook: