Toon zoekbalkToon menu

Hoeveel weet jij over psychofarmaca? Test jezelf! 18/08/2016

Veel mensen met een verstandelijke beperking die onrustig zijn of onbegrepen gedrag vertonen, krijgen psychofarmaca oftewel gedragsmedicatie. Meestal onnodig, want er zijn genoeg alternatieven die minder ingrijpend zijn en beter werken.

Psychofarmaca terugdringen gehandicaptenzorg

Wat weet jij van psychofarmaca? Test het met de Zelftest Psychofarmaca.

Wat doen psychofarmaca?

In de gehandicapten- en ouderenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij probleemgedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, ministerie van VWS en Inspectie voor de gezondheidszorg. De medicijnen bestrijden acute symptomen, maar hebben veel nadelen:

  • Ze lossen onderliggende oorzaken niet op. 
  • Ze hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. 
  • De werkzaamheid is beperkt (slechts 1 op de 5 mensen heeft er baat bij).
  • De bijwerkingen zijn aanzienlijk. Sufheid, slecht lopen met risico op vallen, moeite met slikken komen vaak voor en er is een verhoogd risico op een beroerte, longontsteking en overlijden.

Hoe bouw je psychofarmaca af?

Succesvol terugdringen van psychofarmaca vraagt om een gedegen en doordachte aanpak. Dat lukt alleen als aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan:

  • Kennis: medewerkers kennen de oorzaken van het probleemgedrag van een cliënt en weten welke alternatieve interventies er zijn om het gedrag te beïnvloeden.
  • Inbedding in de organisatie: medewerkers weten hoe ze deze kennis toe kunnen passen, werken multidisciplinair samen en voelen zich gesteund door collega’s, management en familie.

Werk mee aan het afbouwen van psychofarmaca

'Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca' is een nieuw landelijk programma met als doel het terugdringen van psychofarmacagebruik bij deelnemende organisaties. Deelname is kosteloos. Meedoen? Op de website van Vilans vind je meer informatie.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.