Toon zoekbalkToon menu

Proeftuinen kwaliteitskader gehandicaptenzorg van start 23/02/2016

Het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg wordt tot eind 2016 door 24 zorgaanbieders getest in zogenoemde ‘proeftuinprojecten’. Met een symbolische handeling zijn deze proeftuinen op 17 februari gestart. De vernieuwing van het bestaande kader moet zorgen voor betere informatie, waarmee de zorg aan cliënten kan worden verbeterd.

 

beperking rolstoelEen kwaliteitskader geeft inhoudelijk perspectief op goede zorg, preciseert welke informatie nodig is om het primaire zorgproces goed te laten verlopen en het biedt overzicht: wat gaat goed en wat moet beter. De vernieuwing bestaat uit een doorontwikkeling van het bestaande kader, die voor verdieping gaat zorgen, waardoor kwaliteitszorg dichter bij de cliënt en de praktijk komt.

In de proeftuinen zal worden gewerkt met de drie bouwstenen waarop het vernieuwde kwaliteitskader is gebaseerd: dialoog met de individuele cliënt, cliëntervaringen en zelfreflectie in de teams. Op basis van deze bouwstenen wordt een kwaliteitsrapport samengesteld, dat vervolgens getoetst wordt door visitatie.

Ontwikkelruimte

De proeftuinen maken het mogelijk dat 24 grote en kleine organisaties uit het hele land het vernieuwde kader dit jaar uitproberen. Centraal staat de relatie tussen cliënt en medewerker. Zorgorganisaties krijgen in dit experiment veel ontwikkelruimte hoe zij invulling geven aan de bouwstenen.

De deelnemers aan de proeftuinen werken met verschillende doelgroepen. Er is sectorbreed veel steun voor de methode met de proeftuinen. Een landelijke stuurgroep, waarin cliëntenorganisaties, beroepsgroepen, IGZ, ZN, ZiNL, VGN en VWS deelnemen, heeft de regie op het proces.

Baanbrekend

“Het nieuwe kader is baanbrekend voor kwaliteitszorg in de Nederlandse sector,” liet de voorzitter van de stuurgroep Martin Boekholt tijdens de startbijeenkomst weten. “We kunnen nu een grote slag maken met een kwaliteitskader dat ons na aan het hart ligt. Hiermee sluiten we volledig aan bij de wensen van de cliënt, we gaan veel aandacht besteden aan teamreflectie, de rapportage zal sterk verbeteren en de systematiek van visitatie borgt dat we ook extern goed verantwoorden.”

'Tijd is rijp voor nieuwe kwaliteitskader'

Ook VGN-bestuurslid Henk Kouwenhoven kijkt uit naar de oogst van de proeftuinen. “Die moet aantonen dat deze nieuwe denkrichting over kwaliteitszorg z’n vruchten afwerpt. Dat gaat lukken. Het spreekt mij ook erg aan dat de verandering zich voltrekt in de taal van de zorg en niet in bestuurders- of beleidstaal. Er gonst hier iets. Dit zegt me dat de tijd erg rijp is voor het nieuwe kwaliteitskader.”

Waarna ook de voorzitter de projectleiders van de proeftuinen een hart onder riem stak. “Jullie doen ontwikkelingswerk. Ons kwaliteitskader is na vandaag nooit meer uniform, maar staat voor maatwerk. Waardoor we meer van elkaar kunnen leren. Het zal ons zeer stimuleren om samen eind 2016 het definitieve landelijke kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg op te leveren.”

Meer informatie over de proeftuinen staat op de website van VGN

Bron: VGN