Toon zoekbalkToon menu

Onderzoek: hoe ervaart de praktijk de transitie in de zorg? 11/01/2016

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis van burgers. De gedachte is dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren en dichter bij de burger staan. Maar werkt dat in de praktijk zo? Een aantal studenten ergotherapie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) deed onderzoek naar de ervaringen met de transitie van zorgprofessionals en zorgorganisaties.

 

zorgverlenerIn Anders denken anders doen? Ervaringen met transitie en transformatie in zorg en welzijn beschrijven studenten ergotherapie hoe zorgprofessionals en -organisaties de transitie ervaren aan de hand van 3 onderzoeksvragen. Het onderzoek is uitgevoerd met de organisaties Driestroom, JP van den Bent Stichting, Pluryn en Siza.

1. Visie en beleid van zorgorganisaties

Organisaties hebben zich op verschillende manieren voorbereid op de transitie; van gesprekken met gemeenten om verwachtingen in kaart te brengen, tot workshops voor professionals binnen de organisatie. Doel van deze workshops was enerzijds het zelfstandig werken te bevorderen en anderzijds de professional te leren meer uit te gaan van de eigen regie van de cliënt.

Het streven naar zelfredzaamheid en ondersteunen van eigen regie van de cliënt met betere en betaalbare zorg is eveneens een gemeenschappelijke gedachte voor de organisaties zo blijkt uit het onderzoek

2. Ervaringen beleidsmedewerkers

Beleidsmedewerkers ervoeren de voorbereiding op de transitie als lastig. Niemand wist precies hoe de transitie in de praktijk vormgegeven zou worden. Daarnaast is communicatie en informatie vanuit Rijksoverheid en gemeenten als onduidelijk ervaren.

Respondenten zien een tendens om de eigen kracht, empowerment en zelfregie van de cliënt meer centraal te stellen. Het wordt als een mooie ontwikkeling gezien dat zorgorganisaties meer samen werken om gepaste ondersteuning te bieden.

De verantwoordelijkheid zou laag in de organisatie neergelegd moet worden, vinden veel respondenten. Vertrouwen in de professionals is hierin belangrijk.

3. Transitie en de rol van zorgverleners

Zorgprofessionals zien voor zichzelf een rol in het opheffen van onduidelijkheid. Het vergroten van eigen regie en empowerment van de cliënt wordt als waardevol gezien.

Indicatiestelling wordt vanuit gemeenten verricht door Wmo-consulenten door middel van een zogenaamd 'keukentafelgesprek' met de cliënt. Een valkuil volgens alle zorgprofessionals, is dat een deel van de cliënten te weinig inzicht heeft in de ondersteuning die zij nodig hebben. Respondenten geven aan het belangrijk te vinden bij deze gesprekken aanwezig te zijn enerzijds om aan cliënten uitleg te geven van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken; anderzijds om Wmo-consulenten die geen of weinig ervaring hebben met en kennis hebben van de doelgroep te ondersteunen.

Tot slot geven professionals aan baat te hebben bij training en coaching op zelfsturend werken. Deze moet gericht zijn op vraaggericht werken, het ontwikkelen van een proactieve houding en intervisie.

Lees meer over het onderzoek (op de website van HAN)

Bron: HAN

Lees meer over begeleiding na de transitie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.