Toon zoekbalkToon menu

VGN hecht belang aan amendement over implementatie VN-verdrag 18/01/2016

Tijdens een debat over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam het in de Tweede Kamer op donderdagavond 14 januari tot een botsing van meningen, ook tussen de regeringsfracties. Dinsdag 19 januari volgt een stemming, waarbij een amendement van PvdA-kamerlid Van Dijk wordt meegenomen dat het wetsvoorstel aanscherpt.

 

Kamer Den HaagDit voorstel gaat een aantal partijen én de staatssecretaris te ver. De VGN toont zich hulpvaardig om een voor alle partijen acceptabele uitwerking van het amendement mogelijk te maken.

De ratificatie van het VN-verdrag is al lang niet meer de kwestie en gaat er komen. Ook over het doel om gelijke toegang tot gebouwen en voorzieningen te realiseren voor iedereen bestaat geen meningsverschil. Maar de uitvoering blijkt de politieke gemoederen nog wel flink bezig te houden.

Van Rijn kiest voor 'praktische benadering' uitvoering VN-verdrag

Van Dijk pleit er voor mensen met een beperking het recht te geven op een gelijke voorziening. Staatssecretaris Van Rijn kiest voor wat hij zelf noemt ‘een praktische benadering’, waarbij alle betrokken partijen – werkgevers, werknemers en ervaringsdeskundigen – zelf met plannen komen voor de uitvoering van het VN-verdrag.

De Kamer bleef vorige week verdeeld over het voorstel van Van Dijk. De VVD overweegt door de inbreng van Van Dijk zelfs tegen het wetsvoorstel te gaan stemmen.

Toegankelijkheid wordt de norm

De VGN vindt het vooral van groot belang dat het VN-verdrag nu eindelijk wordt geratificeerd, inclusief de terechte eis die van Van Dijk stelt. “Het amendement van Van Dijk zorgt er voor dat het de norm wordt dat goederen en diensten - denk aan gebouwen, stemlokalen, websites, openbaar vervoer - toegankelijk zijn voor mensen met een beperking”, zegt VGN-voorzitter Femke Halsema in een reactie op het debat.

“Dat is van groot belang. Op deze manier is er binnenkort geen argument meer voor publieke en private instellingen om aanpassingen die de toegang waarborgen, uit te stellen. Wij willen dat na de ratificatie ook de implementatie voortvarend wordt aangepakt en zien het voorstel van Van Dijk als een goede aanscherping. In de uitvoering kunnen wij ons steentje bijdragen. Verleners van gehandicaptenzorg hebben veel ervaring met deze kwestie en willen in de uitwerking graag behulpzaam zijn.”

Bron: VGN

>> Download rapport VN-Verdrag en onderzoek (pdf)

Lees meer over het VN-verdrag