Toon zoekbalkToon menu

Latere start met taaltherapie net zo effectief bij afasie na beroerte 11/07/2016

25 tot 30% heeft na een beroerte last van een taalstoornis. Taaltherapie helpt bij het herstel. De timing en de intensiviteit van de therapie levert geen verschil op in de verbetering van verbale communicatie. Dat blijkt uit onderzoek, gefinancierd door de Hersenstichting.

Afasie hersenenIeder jaar krijgen zo'n 45.000 Nederlanders een beroerte. Na afloop heeft een kwart tot een derde afasie, een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven.

Veel patiënten met afasie ervaren problemen in de communicatie met aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. In Nederland krijgen vrijwel alle patiënten met afasie na een beroerte reguliere afasietherapie, ook wel cognitief-linguïstische therapie (CL-Therapie) genoemd.

Onderzoek naar timing & intensiteit afasietherapie

Goede wetenschappelijke studies naar het effect van afasietherapie zijn schaars. Er is bewijs dat afasietherapie helpt bij het herstel van communicatie, maar het was tot nu toe onduidelijk of en hoe de effectiviteit wordt beïnvloed door het moment waarop de therapie wordt gestart (timing) en de intensiteit van de therapie. Dit is onderzocht met een bijdrage van € 150.000 van de Hersenstichting. 

Uit dit onderzoek blijkt het niet noodzakelijk om bij afasie door een beroerte zo snel mogelijk (twee weken na de beroerte) intensieve afasietherapie te geven. Enkele weken later starten (zes weken na de beroerte) leidt tot vergelijkbare verbetering van de verbale communicatie. Ook is het niet nodig om in de vroege fase afasietherapie met hoge intensiteit (één uur per dag) aan te bieden.

Er is geen statistisch significant verschil gevonden tussen de gemiddelde taalvaardigheid score van de beide groepen. Ook na 3 en 6 maanden was er geen verschil in taalvaardigheid tussen beide groepen te zien.

Meer over het onderzoek op de website van Hersenstichting.

Lees meer