Toon zoekbalkToon menu

Transitiepoli voor epilepsie en de overgang naar volwassenheid 06/07/2016

Bij jongvolwassenen met epilepsie kunnen naar de overgang naar volwassenheid medische en maatschappelijke problemen spelen. Een 'transitiepoli' zou risicofactoren vroegtijdig kunnen herkennen en het maatschappelijke functioneren verbeteren.

HersenenBetere begeleiding tijdens transitie

Dat beschrijft Rianne Geerlings in haar proefschrift. Voor haar proefschrift evalueerde zij de transitiezorg bij het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe / Maastricht UMC.

Met de uitkomsten hoopt Kempenhaeghe adolescenten met epilepsie in de toekomst beter te kunnen begeleiden tijdens de transitiefase.

De Carrousel

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe heeft sinds 2012 een multidisciplinaire Epilepsie Transitiepolikliniek. De werkwijze van deze multidisciplinaire polikliniek wordt ‘de carrousel’ genoemd. Uniek is de samenwerking tussen een neuroloog, psycholoog, maatschappelijk werker en onderwijskundige.

Na afloop van de consulten maakt het multidisciplinaire team een persoonlijk advies en bespreekt dit met de patiënt.

Bron: Kempenheaghe

Lees verder