Toon zoekbalkToon menu

Werk mee aan minder psychofarmaca in de gehandicaptenzorg 21/07/2016

Beter met minder, zo heet het programma waarin Vilans organisaties begeleidt bij het afbouwen van gedragsmedicatie. Organisaties die al eerder de medicatie verminderden – zoals Amerpoort, Sherpa en de Prinsenstichting – zijn blij met de resultaten. Cliënten zijn alerter, vrolijker en minder snel moe.

Psychofarmaca afbouwen

Afbouwen van psychofarmaca heeft bij de helft van de cliënten met een verstandelijke beperking een gunstig effect op de levenskwaliteit en de gezondheid. Dat bleek uit het onderzoek van Gerda de Kuijper in 2013. Zij vertelt hierover in een artikel in Markant. Ook EenVandaag besteedde begin juli aandacht aan de afbouw van gedragsmedicatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Vilans voerde in 2014 het programma Beter af met minder uit. Dit jaar zijn we gestart met een vervolgprogramma. Organisaties uit de gehandicaptensector kunnen nog meedoen.

‘Begeleider denkt dat probleemgedrag terugkeert’

Tot nu toe blijft het aantal aanmeldingen uit de gehandicaptensector achter. Anne-Mieke den Ouden, projectleider bij Vilans, denkt dat de media hierin een rol spelen. Die besteden veel meer aandacht aan de problemen in de ouderenzorg. Maar ook begeleiders zijn vaak terughoudend.

Anne-Mieke: ‘Ik snap dat wel. Een begeleider denkt al snel dat het probleemgedrag terugkeert als de medicatie wordt afgebouwd en dat hij er dan alleen voor staat. Natuurlijk kun je psychofarmaca niet zomaar afbouwen. Het vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij arts, gedragsdeskundige en begeleider betrokken zijn en monitoren. Het vereist ook een aanpak op maat, want elke cliënt is anders.’

Nadelen psychofarmaca bij probleemgedrag

Psychofarmaca is nooit de eerste keuzemogelijkheid bij probleemgedrag, behalve als er acuut gevaar dreigt voor de cliënt of zijn omgeving. Toch worden in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, VWS en IGZ. De medicijnen bestrijden acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid) maar hebben ook veel nadelen:

  • Ze lossen onderliggende oorzaken niet op.
  • Ze hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.
  • De werkzaamheid is beperkt (slechts 1 op de 5 mensen heeft er baat bij).
  • De bijwerkingen zijn aanzienlijk. Sufheid, slecht lopen met risico op vallen en moeite met slikken komen vaak voor. Daarnaast is er een verhoogd risico op een beroerte, longontsteking en overlijden.

Het kan beter met minder: bewust gebruik psychofarmaca

Wil jouw organisatie ook werk maken van het terugdringen van oneigenlijk psychofarmacagebruik? Doe mee met het programma Het kan beter met minder: bewust gebruik psychofarmaca’. Dat kan op 3 manieren:

  1. Een verbetertraject onder (kosteloze) begeleiding van een coach van Vilans.
  2. Zelfstandig aan de slag met de e-learning psychofarmacagebruik  en andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.
  3. Zelfstandig aan de slag met alleen de andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.