Toon zoekbalkToon menu

Wat is wel en wat is niet wettelijk verplicht om te registreren? 27/06/2016

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? Eerder publiceerde Vilans in het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ een overzicht van wettelijk verplichte registraties voor de intramurale ouderenzorg waarin een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld werden geholpen.

 

registratieVilans werkt momenteel aan eenzelfde overzicht voor de gehandicaptensector. 

Wel of niet wettelijk verplicht in de gehandicaptenzorg?

Vilans riep via het Kennisplein op om registraties in te sturen waarvan zorgmedewerkers zich afvroegen of deze wel of niet wettelijk verplicht zijn. Het resultaat tot nu toe:

  1. Registraties omtrent HACCP richtlijnen legionella
  2. Registraties omtrent HACCP richtlijnen voeding (opslag, bewaren, temperaturen) bij kleinschalige woonvormen en zelf meegebrachte etenswaren
  3. De machtigingen die zorgverzekeraars vragen in verband met liggend ziekenvervoer terwijl uit het zorgprofiel van de cliënt al duidelijk is dat het gaat om rolstoelgebonden cliënt.
  4. Het maken van een werkplan. Dat wil zeggen een uitgebreider verslag waarin staat hoe je de gestelde doelen uit het zorgplan wilt gaan behalen.
  5. Het jaarlijks ondertekenen van een begeleidings- of behandelplan door cliënt of wettelijk vertegenwoordiger

Vilans gaat samen met juristen onderzoeken hoe het precies in elkaar zit. Wordt dus vervolgd!

Bij welke registratie twijfel jij of deze wel of niet wettelijk verplicht is?

We kunnen ons niet voorstellen dat er niet meer registraties zijn waarvan jij je afvraagt of ze vanuit de wet wel of niet verplicht zijn.Alleen met input vanuit de praktijk kunnen we komen tot een bruikbaar overzicht van wat vanuit de wet verplicht geregistreerd moet worden in de gehandicaptensector en bij welke registraties dit onduidelijk is (grijs gebied).