Toon zoekbalkToon menu

Financieringsoproepen InZicht opengesteld 04/03/2016

Het ZonMw-programma InZicht nodigt uit tot het indienen van projectideeën voor 2 verschillende oproepen. De eerste oproep gaat over projectideeën met de thema’s ‘toegepaste technologie’ of ‘eigen regie’. De tweede oproep betreft literatuuronderzoek.

onderzoek doenDe eerste oproep biedt de mogelijkheid om projectideeën in te dienen voor promotietrajecten of 2-jarige projecten voor onderzoek naar ‘toegepaste technologie’ of ‘eigen regie’ (Oproep InZicht). De tweede oproep vraagt ook om projectideeën, maar dan voor reviews (Oproep InZicht Review). 

Deadline

De deadline voor het indienen van projectideeën voor beide oproepen is 13 april 2016:

Tijdpad

Het tijdpad van beide rondes loopt gelijk op. Volgend op de deadline van 13 april krijgen de indieners begin juni het advies om hun projectidee al dan niet uit te werken. Dat uitgewerkte voorstel moet medio september ingediend worden. Eind september is er gelegenheid het voorstel toe te lichten voor het cliëntenpanel. Voor de onderzoeksaanvragen worden externe referenten bevraagd; hun commentaar wordt medio oktober verwacht. Voor beide rondes moet begin november het wederhoor worden ingediend en valt medio december de definitieve toekenningsbeslissing.

InZicht

Het doel van het programma InZicht is een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen. Dit doet InZicht onder andere door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De beide oproepen passen in dit kader.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.