Toon zoekbalkToon menu

Tussen wal en schip 07/03/2016

Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat wordt bevestigd in een peiling van Vilans. Het gaat om mensen waarvan je aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben, zoals mensen met autisme of een psychische stoornis. Vilans roept iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen van deze mensen en mee te denken: hoe zorgen we dat zij in beeld blijven?

client gesprekBegin dit jaar hield Vilans de peiling onder zeventien professionals en ervaringsdeskundigen met specialistische kennis uit praktijk, beleid en management. Zij geven aan dat ze niet weten om hoeveel mensen het gaat, maar het betreft in ieder geval vijf groepen cliënten: met een zintuiglijke beperking, met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, met autisme, met een niet-aangeboren hersenletsel en met een ernstige psychiatrische stoornis. Hoe zorgen we dat deze groepen cliënten niet tussen wal en schip raken?

Wees alert

De zeventien professionals en ervaringsdeskundigen waar Vilans mee heeft gesproken komen met mogelijke oplossingen om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Hun belangrijkste advies voor wie werkt in de eerste lijn: wees bewust van deze groepen cliënten, juist omdat je aan de buitenkant niet ziet dat ze ondersteuning nodig hebben.

Publicatie

In februari 2016 verscheen het artikel ‘Laat mensen niet tussen wal en schip vallen’ in De Eerstelijn. Lees hier het volledige artikel (pdf).

Lees verder