Toon zoekbalkToon menu

Wie wint de Gehandicaptenzorgprijs 2016? 22/03/2016

Ken je iemand die in de gehandicaptenzorg werkt en een product heeft ontwikkeld dat de praktijk van de gehandicaptenzorg verder verbetert? Bijvoorbeeld een handreiking over hoe om te gaan met mensen een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Of een spel dat begeleiders aanzet om het gesprek met de cliënt aan te gaan over seksualiteit. Dan is deelname aan de Gehandicaptenzorgprijs 2016 voor hen een uitgelezen kans om de waardering te krijgen die zij verdienen! Meld het product voor de Gehandicaptenzorgprijs. Tot 29 april kun je een praktijkproduct indienen.

prijs gehandicaptenDe VGN roept iedereen op om na te denken over wie in aanmerking kan komen voor de Gehandicaptenzorgprijs 2016. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook worden voorgedragen door een ander. Daarbij gelden wel inzendingscriteria, zoals dat het om een afgerond praktijkproduct moet gaan. Een ander criterium is dat het product door een medewerker van een gehandicaptenzorgorganisatie is ontwikkeld. Daarnaast gelden inhoudelijke beoordelingscriteria die worden getoetst door een vakjury.

In deze editie van de gehandicaptenzorgprijs wordt bij de beoordeling van de inzendingen speciaal aandacht gegeven aan de bijdrage die het kennisproduct levert aan de toerusting van medewerkers.

Benieuwd naar de criteria? Of wil je iemand aanmelden? Dat kan op de website van de VGN.

Prijsuitreiking

Op 2 november wordt de winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2016 bekend gemaakt tijdens de Kennismarkt te Ede. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk. Verder zal de VGN met de winnaar overleggen op welke wijze extra aandacht kan worden gegeven aan het product. Voor de twee andere genomineerden is er een bedrag van € 2.500,-. Daarnaast worden er enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

Eerdere winnaars

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in 2016 voor de zesde keer. In 2014 ging de prijs naar ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’, van Jet Isarin van Koninklijke Kentalis. Een gids gemaakt met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Tevens een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten.

De tweede prijs werd toegekend voor het spel ‘Weten, vergeten en…..begeleiden’ van Arianne Uijl-Bleijenberg van ASVZ. Een spel voor iedereen die professioneel betrokken is bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Het spel is ontwikkeld om in te spelen op de behoeften aan kennis en vaardigheden, zowel bij begeleiders als ondersteunende disciplines.

Daarnaast werden er 3 aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor: ICT als onderdeel van zintuiglijk zinvolle dagbesteding aan cliënten met zeer ernstige meervoudige beperkingen van Yvonne den Exter van SWZ Zonhove, de methodiek: Zorg voor participatie van Gineke Hanzen van Koninklijke Visio en de Ipad applicatie ‘Ik-boekje’ van Jolanda Haring-van Dorp van Pameijer.

Kennisbeleid

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in het kader van haar kennisbeleid om gehandicaptenzorgorganisaties te stimuleren tot kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers.