Toon zoekbalkToon menu

E-learning psychofarmaca voor medewerkers gehandicaptenzorg 24/05/2016

Vilans ontwikkelt in opdracht van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) momenteel een e-learning psychofarmacagebruik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. 

psychofarmacaVeel cliënten in de gehandicaptenzorg slikken gedragsmedicatie ofwel psychofarmaca. Psychofarmaca kunnen effectief zijn bij psychische stoornissen, maar zijn niet bedoeld om probleemgedrag aan te pakken. Het is zelden een oplossing voor de onderliggende oorzaak van het probleemgedrag en kent veel ingrijpende bijwerkingen. Bewust omgaan met psychofarmacagebruik is dus nodig. Meer kennis rondom medicatiegebruik kan je als begeleider helpen om bijwerkingen te herkennen, oneigenlijk gebruik van psychofarmaca te signaleren en vervolgens ook op een juiste manier te acteren.

E-learning psychofarmacagebruik

Vilans ontwikkelt in opdracht van het CVBP een e-learning psychofarmacagebruik voor begeleiders. De e-learning is ontwikkeld om kennis en inzicht van begeleiders in het psychofarmacagebruik van cliënten te vergroten. Uiteindelijk is er een multidisciplinaire aanpak nodig om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca succesvol terug te dringen. In de e-learning wordt dan ook expliciet aandacht besteed aan rollen, verantwoordelijkheden en communicatie binnen het multidisciplinair team.

De e-learning bestaat uit 4 modules die elk een andere praktijkcasus  behandelen. Elke module sluit af met een aantal praktijkopdrachten waarin je het geleerde gaat toepassen, reflecteert en leert van elkaar.

Exclusief voor deelnemers van actieprogramma Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca

Vilans ontwikkelt de e-learning in samenwerking met het CVBP. Professionals van Sherpa, Amerpoort en Philadelphia denken hierin met ons mee. Zij slaagden er in een pilotproject eerder in het oneigenlijk psychofarmacagebruik met 50% terug te dringen. De e-learning wordt ontwikkeld in het kader van het landelijk programma Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca.

De e-learning is in eerste instantie exclusief voor deelnemers aan het programma. Tijdens het programma wordt gekeken naar het effect van het gebruik van de e-learning. Na afloop van het programma, zal de e-learning ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar zijn.

Ook meedoen aan het actieprogramma?

Naar aanleiding van de succesvolle pilot van 2015 waarin 4 zorgorganisaties op kleine schaal aan de slag gingen met het terugdringen van psychofarmaca , startte Vilans dit jaar het landelijke programma Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca. Doel is het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca. Het programma voor de gehandicaptensector dat in samenwerking met het CVBP wordt uitgevoerd start in juni. Organisaties kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen. 

Meedoen kan op 3 manieren:

  1. Een verbetertraject onder (kosteloze) begeleiding van een Vilans coach.
  2. Zelfstandig aan de slag met de e-learning psychofarmacagebruik en eventueel andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.
  3. Zelfstandig aan de slag met alleen de andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.

Kijk op de Vilans website voor meer informatie en om jouw organisatie aan te melden: www.vilans.nl/minderpsychofarmaca

Verder lezen