Toon zoekbalkToon menu

Halsema dringt aan op oplossingen voor starre wetgeving 15/11/2016

Veel mensen met een beperking krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Femke Halsema, voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), stuurde opnieuw een brandbrief aan de Tweede Kamer. In deze brief onderbouwt ze de problemen met cijfers en reikt oplossingen aan.

Femke Halsema gehandicaptenzorg

De brief volgt op een eerdere brief van Halsema waarin zij de systeemdwang in de gehandicaptenzorg aan de orde stelt. De nieuwe zorgwetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn star en inflexibel. Dit leidt ertoe dat teveel mensen met een beperking niet de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden.

In deze tweede brief onderbouwt Halsema de problemen met cijfers uit een inventarisatie onder leden van de VGN. Hieruit blijkt dat veel mensen tussen wal en schip dreigen te vallen: 

 • 50% van de instellingen die hulp biedt aan kinderen tussen 0 en 6 jaar geeft aan dat kinderen onterecht geen toegang krijgen tot de Wlz.
 • 40% van de instellingen meldt dat jonge kinderen met ernstige beperkingen onvoldoende of geen passende hulp krijgen. Gemeenten komen hun zorgplicht op grond van de jeugdwet niet na.
 • 560 jongeren die het afgelopen jaar 18 zijn geworden ervaren dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 • Cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zien af van ondersteuning via de Wmo door een te hoge eigen bijdrage (gesignaleerd door 60% van de instellingen) of te hoge vervoerskosten (volgens 40% van de instellingen).
 • Ruim 50% van de instellingen die zorg biedt aan cliënten met NAH geeft aan dat wijkteams de problemen onvoldoende herkennen en dat gemeenten geen passende ondersteuning bieden aan cliënten die behoefte hebben aan tijdelijk verblijf.

In dezelfde inventarisatie is de VGN-leden ook naar oplossingen gevraagd. Zij stellen deze veranderingen voor:

 1. Maak met voorrang een apart afwegingskader voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar).
 2. Wijs gemeenten op hun plicht jeugdhulp te verlenen, ook aan jonge kinderen met beperkingen.
 3. Verzoek gemeenten een integraal arrangement aan te bieden voor 18+jongeren met een lichte beperking.
 4. Haal schotten weg die behandeling van 18+jongeren met een LVB bemoeilijken.
 5. Maak een tijdelijk verblijf mogelijk voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 6. Dring de kosten voor de eigen bijdrage en voor vervoer terug voor cliënten met NAH.

In deze uitzending van 5 november van het TV-programma Kassa legt Femke Halsema uit waarom honderden mensen met een beperking niet de juiste zorg en ondersteuning krijgen. 

Bron: de VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.