Toon zoekbalkToon menu

Frion komt met nieuwe aanpak medicatieveiligheid 08/06/2017

Controleer jij bij je cliënt of hij/zij wel de juiste pillen slikt? De Inspectie vraagt om verbetering van het medicatieproces en Frion ontwikkelde een nieuwe aanpak.

medicatieveiligheid-nieuwe-aanpak-van-frion

Nieuwe aanpak

Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. Begeleiders zijn direct bij de cliënt betrokken en kunnen daarom een goede afweging maken over juist gebruik van medicatie. Frion spoort begeleiders aan bij het volgen van e-learnings en aansluitingt te zoeken bij medicatiereview van de huisarts, apotheek, AVG en orthopedagoog. Pauline van de Boogert (adviseur Zorg en Advies bij Frion) deed ook onderzoek naar medicatieveiligheid binnen de organisatie. In het meerjarenplan ligt de focus op:

  • Inzet, verstrekking en toediening van medicijnen
  • Risico’s
  • Bevorderende en belemmerende factoren
  • Learnings in het proces

Stappenplan voor veilig medicatiegebruik

Het Platform medicatieveiligheid care de heeft ‘Veilige principes in de medicatieketen (voor verpleging, verzorging en thuiszorg)’ opgesteld. Het volledige stappenplan kun je hier downloaden.

Wat is medicatieveiligheid?

Medicatieveiligheid beschrijft of een cliënt medicatie krijgt, in welke dosering en op welk tijdstip. Daarbij kijkt men of dit op de juiste wijze wordt toegediend of gebruikt. Helaas kan er bij het voorschrijven en verwerken van een recept veel fout gaan. Frion ziet graag meer betrokkenheid van begeleiders in het hele proces.

LVB’ers en medicatieveiligheid

Bij voorkeur beheren cliënten hun medicatie zelfstandig, zodra ze hiertoe in staat zijn. Een app op de smartphone (die een seintje geeft) kan daarbij helpen. Zodra een cliënt hier niet toe in staat is zet Frion medewerkers in om mee te gaan naar een arts op psychiater. Ze geven hulp bij het corrigeren van een verkeerde dosering medicatie.

VGN

De VGN en het instituut voor Verantwoord Medicijngebruik hebben de ontwikkelingen bij Frion op de voet gevolgd. Ondanks de beste intenties van medewerkers handelen ze onbewust onbekwaam. Samenwerking en scholing (e-learnings) kunnen daarbij helpen.

Bron: VGN

Lees meer over medicatieveiligheid

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.