Toon zoekbalkToon menu

Odion over nieuw ondersteuningsplan en ECD 19/06/2017

Nedap Ons Plan en Odion lanceerden onlangs een nieuw elektronisch cliëntendossier en ondersteuningsplan, nadat Plancare 1 stopte. Gerdien Rebel (eindverantwoordelijke ECD) en Jolene van Duin (projectleider implementatie ECD) delen hun ervaringen. 

Odion over nieuw ondersteuningsplan en ECD

Eind februari 2017 is gestart met de uitrol over de hele organisatie en daarin komt de Odion visie duidelijk naar voren: werken met een I-pad, meer eigen regie en het netwerk betrekken. Wil jij binnen je organisatie ook graag veranderingen zien in het huidige systeem of praten over een nieuw systeem? Lees hier het volledige interview (PDF) en 10 handige tips!

Uitgangspunten nieuw systeem

Het ECD is gebouwd voor drie doelgroepen: mensen met verstandelijke-, lichamelijke en/of auditieve beperking. Cliëntenbegeleiders, gedragskundigen, managementteam en de Raad van Bestuur willen met het nieuwe systeem inspelen op:  

  • Meer eigen regie cliënt
  • Toegankelijkheid voor iedereen (mensen tussen 0 en 90 jaar)
  • Betere samenwerking tussen begeleiders en cliënten
  • Kortere rapportages (kort en feitelijk)
  • Mobiel werken (werken met I-pad)
  • Meer betrokkenheid van netwerk  
  • Visuele aantrekkelijkheid
  • Innovatie

Gebruiksvriendelijkheid

In de functionaliteit 'Bibliotheek' vind je praktische informatie, formulieren en lijsten, zoals: een intake-, wachtlijst, diagnose, medicatie, tilprotocol of gezinsplan. Verder bestaat het ondersteuningsplan uit vragen in plaats van een tekst. De cliënt krijgt vragen als: Kun je zelfstandig eten en drinken? Bij ‘ja’ ga je door naar de volgende vraag en bij ‘nee’ komt er een vervolgvraag. Voor begeleiders bestaat het zorgplan alleen uit ondersteuningsafspraken en werkdoelen. Zelf kritisch nadenken over wat werkt en wat niet blijft belangrijk.

Opzet vragenlijst

Odion heeft voor de vragenlijst OMAHA (product van Vilans) als uitgangspunt genomen en deze naar eigen situatie en doelgroep aangepast. Je klikt aan wat iemand nodig heeft en bijbehorende doelen en ondersteuningsplannen rollen er uit. Daarbij ligt de focus op het aanbieden van ondersteuning en het inzichtelijk maken van de talenten en wensen van mensen met een beperking. Zodra een cliënt het niet eens is met de ondersteuning kan hij/zij samen met de begeleider de Handreiking Bemoeizorg invullen.

Bron: Odion

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.