Toon zoekbalkToon menu

Programma Langdurige Zorg verbetert samenwerking 08/06/2017

In Nederland zijn miljoenen mensen afhankelijk van langdurige zorg en ondersteuning. Hun hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren zijn vaak complex en veranderen voortdurend. Om deze mensen goed van dienst te kunnen zijn, is meestal duurzame samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen. Het Programma Langdurige zorg (PLZ) gaat dat mogelijk maken.

ZonMw

ZonMw bereidt het vier jaar durende Programma Langdurige zorg (PLZ) voor in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het richt zich op iedereen die langdurig afhankelijk is van zorg en ondersteuning, maar niet voldoende in staat is dit zelfstandig te regelen. ‘Dat kunnen jonge mensen met een verstandelijke beperking zijn, maar ook ouderen met dementie of mensen met psychische problemen’, vertelt Carlijn van Aalst, programmasecretaris van ZonMw.

Voorbereidende fase van start

Onlangs is de voorbereidende fase gestart, waarin input vanuit de praktijk wordt verzameld voor de uiteindelijke invulling van het programma. Want het is nadrukkelijk de bedoeling dat de praktijk zélf de motor is achter zorgverbetering. ‘We organiseren op vijf plekken in Nederland dialoogsessies, waarin cliënten, professionals, beleidsmakers, mantelzorgers en andere betrokkenen konden meepraten over de knelpunten en uitdagingen die zij tegenkomen én over de kansen die zij zien in de langdurige zorg. Daar willen we met dit programma zo goed mogelijk bij aansluiten’, aldus Carlijn.

Lees het volledige interview met Carlijn van Aalst (programmasecretaris bij ZonMw) en Pieter Roelfsema (senior beleidsmedewerker langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.