Toon zoekbalkToon menu

Resultaten onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg 28/06/2017

Waar moet de zorg aan mensen met een ernstige beperking (EMB) aan voldoen? De Inspectie voor de Gezondheidszorg bezocht acht instellingen voor mensen met EMB en kwam tot 7 kernpunten.

Inspectie-gezondheid-onderzoek-EMB-kernpunten

Zeven kernpunten

Goede zorg voor ernstig meervoudig beperkte mensen voldoet aan 7 kernpunten:

  1. De cliënt ontvangt zorg op maat. Zorginstelling en de cliënt maken afspraken (beeldvorming over functioneren, ondersteuningsbehoefte en cliëntgebonden risico's) over de ondersteuning die nodig is en de begeleider kent de gezondheidsrisico’s en weet deze tot een minimum te beperken.
  2. De cliënt heeft indien mogelijk zelf de regie of wordt ondersteund bij het uitvoeren van de eigen regie. De begeleider geeft individuele aandacht, biedt passende keuzemogelijkheden en stimuleert eigen initiatief. Ouders of vertegenwoordigers zijn actief betrokken bij de keuze, besluitvorming en evaluatie van de ondersteuning.
  3. Professionals aan de hand van een multidisciplinaire methode: observeren, interpreteren, doelen stellen, interventies toepassen en evalueren. Onder toeziend oog van een cliëntvertegenwoordiger stemmen professionals onderling af welke zorg nodig is en of deze aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt.
  4. Cliënten kunnen rekenen op professionals met voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de zorg aan mensen met EMB.
  5. Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante en actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. Professionals handelen volgens beroepsstandaarden, tenzij op een afwijking op cliëntniveau is besproken en vastgelegd.
  6. Medewerkers geven aandacht aan de lichaamstaal en stemmingen van de cliënt. Door deze manier van cliëntgericht werken bieden professionals zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgvrager.
  7. De zorgorganisatie werkt volgens een visie op zorg aan cliënten met EMB. De organisatie voert die visie op zorg aan cliënten met EMB in de praktijk uit en voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg.

Bron: Zorgwelzijn

Lees meer over EMB:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.