Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Vijf gestelde vragen over de Wet zorg en dwang 08/01/2018

Ben jij klaar voor de nieuwe Wet zorg en dwang? Wij verzamelen vragen en goede ideeën over de wet om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Meer dan 50 zorgmedewerkers deelden vast hun vragen over de nieuwe wet.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

In 15 en 16 januari 2018 wordt het wetsvoorstel zorg en dwang in de Eerste Kamer besproken. Onduidelijk is wanneer de wet in werking zal treden. De Wzd heeft als doel om de cliënt centraal te stellen en in te spelen op de situatie van de cliënt. Dit betekent dat:
  • je onvrijwillige zorg inzet op een plek waar de cliënt op dat moment aanwezig is (dagbehandeling of tijdens de dagbesteding)
  • er aandacht is voor het recht op vrijheid van de cliënt
  • je zorg verleent waar de cliënt mee instemt
  • je zet een vrijheidsbeperkende maatregel in als het echt niet anders kan

Vijf vragen over de Wet zorg en dwang

We zetten er vijf voor je op een rij:

  1. Wat gaat de Wet zorg en dwang betekenen voor de gehandicaptenzorg?
  2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Bopz en de Wzd?
  3. Hoe kunnen de nieuwe regels het beste geïmplementeerd worden op de werkvloer?
  4. Is er straks voldoende aandacht voor de rol van cliënten en verwanten?
  5. Neemt de registratiedruk toe met de nieuwe Wet zorg en dwang?

Lees ook: