Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Verslag begeleiderscongres 'Hoe heilig is veilig?' 04/04/2017

Hoe heilig is veilig werken in de gehandicaptenzorg? Wat betekent veilig werken voor mij en mijn cliënt? Ruim 100 begeleiders kwamen op 30 maart naar Abrona in Huis ter Heide om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en kennis op te doen. Wat gebeurde er allemaal die dag?

Begeleiderscongres gehandicaptenzorg

Ga meteen naar de foto's van de dag.

De aftrap wordt verzorgd door Jan Klaver, HR-adviseur bij gastorganisatie Abrona. Hij onderstreept het belang om probleemgedrag vroegtijdig te herkennen en erop in te spelen om zo agressief gedrag te voorkomen.

Lancering Facebookcampagne 'Wát een vak'

Facebookcampagne gehandicaptenzorg

Er is ook een primeur, zo wordt de campagne ‘Wát een vak’ gelanceerd. Met deze campagne op Facebook spreekt de VGN haar waardering uit voor alle medewerkers die zich met liefde en overtuiging inzetten voor mensen met een beperking en wordt het vakmanschap centraal gezet.

Het eerste team waarmee mensen op Facebook kennismaken wordt gepresenteerd. Dit team werkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen: 's Heeren Loo, locatie Groot Emaus in Ermelo. Benieuwd? Neem een kijkje op de Facebookpagina

VeiligPlus-aanpak

Veiligplus aanpak

Veel professionals in de gehandicaptenzorg krijgen te maken met onveilige gevoelens. Deze gevoelens zijn vaak een uiting van dilemma’s over uiteenlopende onderwerpen. De VeiligPlus-aanpak stimuleert de dialoog in het team en wil dilemma’s bespreekbaar maken. Door met elkaar te praten kun je samen tot oplossingen komen en zonder knoop in je maag naar het werk gaan.

Uit het gesprek met de zaal blijkt dat begeleiders vinden dat er meer tijd voor dialoog moet worden gemaakt: “We hadden vroeger een rondje van dat we elkaar vroegen hoe het met je ging. Dat is helaas nu wegbezuinigd en gaat het overleg alleen maar over onze cliënten".

Gesprekstafels en workshoprondes over veiligheid

Gesprekstafel begeleiderscongres

Tijdens en na de lunch worden aan de gesprekstafels ideeën uitgewisseld met mensen en organisaties die op het brede thema veiligheid mooie ervaringen hebben. De gesprekken variëren van proeftuinen meerzorg, de instrumentenbox seksuele diversiteit, tot ervaringen met een weerbaarheidscoach. In zes workshops wordt vervolgens nog dieper op specifieke onderwerpen ingegaan en wordt er ook veel geoefend.

Zorgdialoog app

https://www.youtube.com/watch?v=L5f07m36_jc

Ook gelanceerd op het begeleiderscongres: de Zorgdialoog app. De app daagt je uit na te denken over je werk, geeft tips en kost maar weinig tijd. Je kunt de app individueel gebruiken, maar met collega’s sparren over het mogelijke antwoord is zeker zo interessant.

Meer weten over veiligheid?

We hebben een speciale themapagina samengesteld waarop veel informatie en tools staan die helpen op het gebied van veiligheid.

Bron: de VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.