Toon zoekbalkToon menu

Dagbesteding en werken

Kabinet zet plannen betaling onder minimumloon bij beperking door 29/03/2018

Ondanks kritiek wil het kabinet dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon kunnen gaan betalen. Branchevereniging VGN ziet hier weinig in.

Minimumloon beperking

Huidige situatie betaling mensen met een beperking

Nu is het zo dat werkgevers loonkostensubsidie krijgen als zij iemand met een beperking in dienst nemen. Die subsidie vergoedt het verschil tussen de productie, die vaak lager is, en het betaalde loon dat meestal rond het minimumloon ligt. De medewerker met een beperking krijgt, net als zijn collega’s, het volledige salaris van zijn werkgever.

Hoe help je mensen met een beperking aan werk?

Volgens staatssecretaris van Ark is het voordeel van de nieuwe regeling dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een beperking in dienst te nemen. Toch ziet de VGN, samen met werknemersorganisaties, gemeenten en cliëntenorganisaties weinig in de plannen van het kabinet. Zij zijn bang dat de maatregel juist zeer nadelig uitpakt voor een groep kwetsbare mensen.

Nieuwe regeling loon bij arbeidsbeperking

In de nieuwe regeling mogen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan uitbetalen. Verder gaat werken mensen met een arbeidsbeperking belonen, doordat zij van de gemeente een aanvulling tot het minimumloon kunnen krijgen.

Ondanks dat vindt VGN dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen door de nieuwe regeling het gevoel geen volwaardige medewerker te zijn omdat ze zijn aangewezen op een uitkering, zonder ‘echt’ loon en pensioenopbouw. Daarnaast is de regeling administratief ingewikkeld en foutgevoelig.

Ook bezuinigen door nieuwe regeling

De staatssecretaris denkt met de nieuwe wet ook te bezuinigen. Volgend jaar al 10 miljoen euro, oplopend tot 40 miljoen euro aan het eind van de kabinetsperiode in 2021 en 500 miljoen op lange termijn, in 2050. De besparing wordt gebruikt om op termijn 20.000 extra 'beschutte werkplekken' te creëren.

Bron: VGN

Lees ook over werk en dagbesteding

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.