Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Blog: ‘Goed leven voor mensen met een ernstig meervoudige beperking’ 23/11/2018

Hoe kun je mensen met EMB op een goede manier ondersteunen? Het projectteam van Syndion stelt zich voor en vertelt over hun aanpak vanuit het leernetwerk EMB in het vizier.

syndion-emb-gewoon-bijzonder‘Binnen Syndion werken we vanuit de driehoek; ouder - cliënt – begeleider. Samen met de cliënt, zijn of haar ouders, netwerk en met een team van begeleiders en andere professionals geven we betekenis aan ‘Goed Leven’ (LACCS-programma). Tijdens de beeldvorming met ouders en begeleiders kijken we bewust naar de mens zonder beperking. We stellen ons daarbij specifieke vragen, bijvoorbeeld: wat is het karakter, waar liggen interesses, waar zou iemand werken wanneer de beperking er niet zou zijn? Vanuit dit beeld onderzoeken we de mogelijkheden binnen Syndion, maar ook daarbuiten. 

Dit is volgens ons werken aan een Goed Leven voor de mens met een ernstige meervoudige beperking: samen met ouders op zoek naar mogelijkheden, kansen creëren en ondersteuning optimaliseren. We doen dit om de mens te zien, te horen en te begrijpen. 

Jij kunt jij zijn

Bij Syndion vinden we het belangrijk dat de cliënt zichzelf kan zijn. We willen aansluiten op dat wat de cliënt wil en nodig heeft om een goed leven te leiden. Alles wat we doen staat in het teken om de volgende uitgangspunten samen met de cliënt, zijn of haar ouder(s) en het netwerk invulling en betekenis te geven. De cliënt:
 • wordt als mens begrepen
 • voelt zich veilig en geborgen
 • oefent invloed uit op zaken die voor hem of haar belangrijk zijn
 • kan zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier en tempo
 • voelt zich optimaal in zijn of haar lichaam
 • heeft een goed dagritme
 • heeft een zinvolle daginvulling

syndion-gehandicaptensector-gewoon-bijzonderWie zijn wij?

Syndion staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen: een wereld waarin mensen met een beperking mens zijn onder de mensen, betekenisvolle relaties aan kunnen gaan, en ruimte ervaren om zichzelf te zijn. Ongeacht hun beperkingen. 

Samen optrekken binnen het leernetwerk EMB in het Vizier

Om bovenstaande uitgangspunten in ons dagelijks werk te verweven, willen wij tijdens het leernetwerk EMB in het Vizier kennis ophalen, verbreden en delen om zo ook onze uitgangspunten samen met onze werkwijzen in de organisatie verder te kunnen implementeren. Op basis van inhoudelijke keuzes gaan we bouwen en borgen. Oftewel: van papier naar praktijk!

Samenwerking

Samen gaan wij in dit leernetwerk als projectteam aan de slag:
 • Rina van de Heuvel - Ouder 
 • Rianne Spijkerman - persoonlijk begeleider
 • Mariette Soons - Begeleider
 • Marike Godvliet - Clustermanager
 • Mariska Schutte - Gedragsdeskundige
 • Priscilla Donkers - Projectleider

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.