Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Eigen gedrag begeleiders beter laten aansluiten op het spanningsniveau van mensen met EMB 19/06/2019

Binnen het netwerk 'Sociale Relaties en ICT' ontwikkelde Tanja Doodeman in samenwerking met ervaringsdeskundigen de checklist ‘Aansluiten & Stimuleren.’ In het netwerk 'EMB en ICT' onderzoekt het team of de checklist ervoor zorgt dat begeleiders in hun gesprekken met mensen met EMB beter aansluiting vinden op hun wensen en behoeften.

https://youtu.be/vWYaDbvdiV0

Wat is de status van de checklist Aansluiten & Stimuleren?

Het is voor mensen met EMB soms lastig om duidelijk te maken wat zij willen. Als ouders of begeleiders daardoor niet goed ‘aansluiten’ op de behoeften van hun kind/cliënt kunnen gedragsproblemen ontstaan. In dit project willen onderzoekers het instrument ‘Aansluiten en stimuleren’ ontwikkelen. Daarmee kunnen ouders en begeleiders beter inspelen op het gedrag en de wensen van hun kind/cliënt. Wil je meer weten over dit project? 
Lees verder
De ontwikkeling van de checklist Aansluiten & Stimuleren (A&S) is klaar! Studenten van ROC Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en van de Vrije Universiteit Amsterdam waren betrokken bij de ontwikkeling van A&S. We kunnen nu gaan onderzoeken of de checklist er echt voor zorgt dat begeleiders in interactie met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. We ontwikkelen ook een App van de checklist. Hier zijn HvA-studenten mee bezig geweest, waar we erg blij mee zijn. De App is nog niet helemaal af. We moeten bijvoorbeeld nog goed uitzoeken hoe we privacygevoelige gegevens kunnen opslaan.

Wat zijn de vervolgstappen?

Voor het onderzoek is het belangrijk dat 140 personen met een ernstige verstandelijke beperking en hun begeleiders meedoen. De ene helft van de begeleiders gebruikt de checklist wel en de andere helft niet. We filmen éénmalig een interactiemoment. Zo kunnen we onderzoeken of het gebruik van de checklist zorgt voor een verbetering in de interactie. Hierbij letten we op een verandering in het spanningsniveau bij de cliënt, wat we kunnen meten door middel van "de slimme sok" die de cliënt aankrijgt. De komende tijd zullen we dus vooral bezig zijn met het werven van deelnemers en het doen van metingen bij de deelnemers. Studenten gaan ook hiermee helpen.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op met Tanja Doodeman via  t.w.m.doodeman@vu.nl of bel 020 598 895 5.

Wanneer is de verwachte afronding van het product?

Binnen het netwerk 'EMB en ICT' willen de onderzoekers de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met EMB en hun netwerk. Het onderzoek ‘EMB en ICT’ bouwt voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC.
Lees verder
We hopen begin volgend jaar alle 140 metingen af te ronden. Daarna kunnen we alle verzamelde informatie analyseren. Op basis daarvan zijn er misschien nog veranderingen nodig aan de checklist, maar hopelijk zijn deze volgend jaar vlak na de zomer allemaal verwerkt! Als de checklist af is, kunnen we ook de App afronden. Dat wordt dan de volgende stap.

Waarom zijn de producten interessant voor de doelgroep?

De checklist Aansluiten & Stimuleren is gemaakt om ouders en begeleiders te helpen om beter aan te sluiten bij signalen van personen met een ernstige verstandelijke beperking. Deze signalen kunnen soms moeilijk te herkennen of heel subtiel zijn. De checklist helpt om naar deze kleine, subtiele signalen te kijken en te letten op het spanningsniveau van de cliënt. Vervolgens krijgen ouders en begeleiders tips hoe zij met hun eigen gedrag kunnen aansluiten bij het gedrag en het spanningsniveau van de cliënt.

Wat moeten ouders en begeleiders weten over deze producten?

De checklist is gemaakt in samenwerking met heel veel verschillende mensen, zoals ouders, begeleiders, gedragsdeskundige, studenten en de onderzoekers zelf natuurlijk. Op die manier hebben we de checklist zoveel mogelijk aangepast op de wensen van de personen die het uiteindelijk gaan gebruiken!

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.