Toon zoekbalkToon menu

Epilepsie

Oorsprong epilepsie onder de loep 31/10/2017

 Het Academisch Centrum voor Epileptologie deed onlangs mee aan groot internationaal onderzoek over epilepsie. Hieruit blijkt dat in 80 procent van de epilepsiegevallen de oorzaak is te zoeken in laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus. Het onderzoek werd door European Epilepsy Brain Bank (EEBB) gecoördineerd.

epilepsie-onderzoek-academisch-centrum-epileptologie

De data van bijna 10.000 geopereerde epilepsiepatiënten werd door een consortium van 36 Europese centra geanalyseerd. Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE), een samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, is een van de centra die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

Diagnoses

De gevonden neuropathologische afwijkingen (diagnoses) werden beschreven bij 9523 patiënten die geopereerd zijn vanwege chronische epilepsie gedurende de afgelopen 25 jaar in 36 centra in 12 Europese landen. Het gaat om de grootste beschreven serie in deze specifieke patiëntencategorie tot nu toe. In totaal werden er 36 verschillende diagnoses gesteld bij deze 9523 geopereerde patiënten die in zeven hoofdcategorieën onderverdeeld kunnen worden. De drie meest voorkomende diagnoses (en daarmee bijna 80 procent van alle diagnoses) zijn:

  1. sclerose van de hippocampus
  2. laaggradige tumoren
  3. aanlegstoornissen van de hersenschors

Bij 8 procent van de geopereerde patiënten kon geen diagnose gesteld worden.

Epilepsie-operatie toepassen op jongere leeftijd?

Er zijn nog andere zaken uit het onderzoek naar voren gekomen. Zo kreeg ruim 75 procent van de geopereerde patiënten epilepsie op kinderleeftijd (voor het achttiende levensjaar). Hiervan werd 72,5 procent geopereerd op volwassen leeftijd. Gemiddeld bleek vanaf het begin van de ziekte zestien jaar gewacht te worden met opereren. Deze tijdsduur lijkt te lang omdat medicijnen tegen epilepsie bijwerkingen hebben en de impact van de aanvallen op de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van patiënten groot kan zijn. In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs sprake zijn van een verhoogd risico op plotseling overlijden. Inmiddels is bekend dat de kans op genezing na een operatie relatief groot is. Dit roept de vraag op of epilepsiechirurgie niet eerder overwogen zou moeten worden. Dit vraagt om meer wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk is om te vermelden dat maar een beperkt aantal patiënten met epilepsie in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie, omdat er moet zijn aangetoond dat een klein stukje in de hersenen de oorzaak is van de epilepsie (een zogenoemde epilepsiehaard) en veilig verwijderd kan worden. Dit is maar bij een beperkt aantal patiënten het geval.

Lees ook:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.