Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Verzamelde ervaringskennis uit het SGL-netwerk 15/07/2018

De voortgang van de projecten binnen het Gewoon Bijzonder-netwerk 'Sensatie van een Goed Leven' wordt beschreven in vier verschillende documenten.

Verzamelde ervaringskennis uit het SGL Netwerk

In deze notitie (PDF) hebben, Andrea Fokkens, Marieke Werkman en Jeanet Landsman de praktijkkennis die verzameld is in de SGL netwerkbijeenkomsten beschreven en de belangrijkste conclusies daaruit samengevat. 

Wat verstaan we onder ‘een goed leven’

Jeanet Landsman, Andrea Fokkens, en Marieke Werkman beschrijven in deze notitie de meest gangbare concepten die gebruikt worden om ‘een goed leven’ te definiëren. Het gaat hierbij om concepten zoals ‘kwaliteit van bestaan’ en ‘positieve gezondheid’.

Voortgang proces SGL aan de hand van methode Intervention Mapping

In dit document licht het projectteam de voortgang van het project toe aan de hand van de onderzoeksmethode die we gebruiken: Adapted Intervention Mapping.

Overzicht kennis over prikkelverwerking bij mensen met ASS en VB

Dit document is geschreven door Ina van Berckelaer-Onnes, Yvette Dijkxhoorn en Miriam Hufen. Zij bundelden wetenschappelijke en klinische kennis in een rapportage. Zij analyseerden wetenschappelijke publicaties en verzamelden meetinstrumenten en methodieken om prikkelverwerking in kaart te brengen en hulp te bieden bij prikkelverwerkingsproblemen. Bij gebruik van dit stuk graag als volgt verwijzen: Berckelaer-Onnes, I. A. van, Dijkxhoorn, Y. & Hufen, M. (2018). Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag! Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), UMCG.

Begin juli wordt per email een vragenlijst gestuurd binnen het netwerk voor de volgende stap in het onderzoek: het selecteren van doelen voor het eindproduct.

Over ‘De Sensatie van een Goed Leven’

‘De Sensatie van een Goed Leven’ is een onderzoek binnen Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder. Het project wil wetenschappelijke- en praktijkkennis samenbrengen tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.