Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad 18/04/2018

meer-op-eigen-benenIn het onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is. 

De afgelopen maanden zijn onderzoekers Fatiha en Charlotte volop het veld in geweest. Via verschillende zorginstellingen in Den Haag  en Amsterdam maakten zij kennis met verschillende jongvolwassenen. In deze fase stond het elkaar beter leren kennen centraal, want pas als je een band met elkaar hebt, kun je ook echt over dingen praten. Fatiha en Charlotte krijgen zo steeds meer mee van de levens van de jongvolwassenen die ze volgen en spreken ook af buiten de organisaties om.

“Soms ga ik mee boodschappen doen, soms mag ik mee naar de sportclub, naar het consultatiebureau of naar de rechtbank.”

Kleine dingen en grote dilemma's

Tegelijkertijd zien ze ook steeds meer van de zorgpraktijk en het dagelijks leven van zowel bewoners als begeleiders. Door veel tijd met hen door te meer-eigen-benen-etnischbrengen, krijgen ze een gevoel voor de ogenschijnlijk kleine dingen die toch heel belangrijk blijken te zijn. Zoals het serviesgoed dat soms verdwijnt. Hoort dat er gewoon bij en moet er zo nu en dan iets nieuws gekocht worden? Of kan het servies toch maar beter achter slot en grendel worden geplaatst, al maakt dat het meteen een stuk minder huiselijk? “Het zijn soms kleine maar ook grotere dilemma’s die centraal staan en die we tijdens klankbordgroepen en werkplaatsen verder proberen uit te pluizen. Welke kanten zitten er aan, wat gaat er mis, wat gaat goed? Hoe kunnen professionals daar (nog) beter mee omgaan en wat hebben ze daarvoor nodig?"

LVB-label

Een ander terugkerend thema is het ‘label LVB’ dat door verschillende jong volwassenen heel verschillend wordt ervaren. De één heeft er baat bij dat er eindelijk een naam is die duidelijk maakt wat ze moeilijk vindt, maar veel jong volwassenen vinden het juist heel vervelend als zij dat label opgedrukt krijgen. Reden voor de co-onderzoekers Rafella en Abdullahi om dat eens verder te onderzoeken. De komende tijd zullen zij samen met Fatiha en Charlotte werken aan een filmpje waarin het ‘LVB-label’ nog eens onder de loep wordt genomen.

Verhaal achter de beleving

Vanuit het netwerk Meer op Eigen Benen in een etnisch diverse stad worden regelmatig werkplaatsen voor begeleiders, ervaringsdeskundigen en opleiders georganiseerd, om bevindingen uit het onderzoek te delen en ook met elkaar te duidden. Tijdens deze werkplaatsen wordt aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk geprobeerd de belevingswereld van mensen met een LVB en bijkomende problematiek beter te begrijpen. Denk daarbij aan de volgende vragen:

  • Wat is het verhaal achter de beleving?
  • Welke (normatieve) oordelen liggen aan onze interpretatie ten grondslag?
  • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij participatie?

Filmpje

Bekijk hieronder een beeldverslag van een werkplaatsbijeenkomst.

https://www.youtube.com/watch?v=G8jepZYGRGI

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.