Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Factsheet: de eerste uitkomsten zijn er! 05/11/2018

In factsheet 4 vertellen onderzoekers (van het Gewoon Bijzonder-netwerk 'De Krachten Gebundeld' in Nijmegen en Groningen waar ze nu mee bezig zijn.

krachten-gebundeld-project-gewoon-bijzonderHet onderzoek moet in elk geval helpen om mensen met een verstandelijke beperking (VB) gezond te laten leven. Download hier de folder.

Projecten uit Groningen: De eerste uitkomsten zijn er

In project 1 hebben de onderzoekers met 28 begeleiders van 7 zorgorganisaties gepraat over de hulp die nodig is om mensen met verstandelijke beperking te ondersteunen bij gezond eten en bewegen. Begeleiders zeggen dat de volgende vijf gebieden belangrijk zijn:
  1. omgeving en hulpmiddelen
  2. normen en waarden als professional
  3. sociale invloed van familie en anderen
  4. vaardigheden om aan te sluiten op de persoon met VB en te motiveren
  5. kennis over voeding en beweging.
De eerste uitkomsten van de observaties zijn ook bekend. Zo blijkt dat de eerste begeleiders manieren gebruiken om mensen met een verstandelijke beperking te helpen om te bewegen en gezond te eten. Manieren die begeleiders bijvoorbeeld gebruiken zijn:
  • reageren op hoe het gedrag uitgevoerd is
  • het gedrag uitleggen. We willen door de cursus begeleiders bewuster maken van het toepassen van deze manieren om gedrag te veranderen.

Voor op de werkvloer

Maar hoe pas je deze manieren toe in de praktijk? De onderzoekers bieden begeleiders een cursus, zodat ze de manieren ook  gaan toepassen. In project 2 ontwikkelen de onderzoekers een cursus voor begeleiders. Dit doen ze met cliënten, verwanten, begeleiders, experts (fysiotherapeuten, diëtisten, bewegingsagogen, gedragswetenschappers en een logopedist), de betrokken zorgorganisaties en onderwijsontwikkelaars.

De co-onderzoekers hebben een onderzoeksklok gemaakt. Deze laat de verschillende fasen van onderzoek zien. Daarnaast is het een mooi hulpmiddel en geheugensteuntje.

Projecten uit Nijmegen: Veel ideeën verzameld over de gezonde leefomgeving!

Onderzoekers brachten 13 thema’s naar voren die belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. In de onderstaande vlog kun je de uitkomsten zien:

https://www.youtube.com/watch?v=mmsihKgKm8A

Ook ZonMw publiceerde een artikel over de resultaten. Deze vind je hier terug.

Groepsgesprekken over gezonde leefomgeving

krachten-gebundeld-gewoon-bijzonder-netwerkDe onderzoekers hebben met 51 mensen gepraat over de vraag: ‘Wat in de leefomgeving helpt om gezond te eten en bewegen?’ Ze praatten met twee groepen:

  • groepen mensen met een matige verstandelijke beperking
  • groepen vertegenwoordigers van mensen met een (zeer) ernstige VB

Het gebruik van plaatjes die bij de gezonde leeftomgeving horen hielpen bij de gesprekken. Er werden wel 185 ideeën gegeven. De ideeën gingen veel over hoe mensen kunnen helpen bij gezond leven en hoe hulpmiddelen en faciliteiten in de buurt gezond leven makkelijk maken. Ook kwam er een nieuw thema naar voren: hoe het beleid van zorgorganisaties kan bijdragen aan gezond leven van cliënten.

Maken vragenlijst omgeving

Op basis van de uitkomsten uit project 1 maken de onderzoekers een vragenlijst. Cliënten, begeleiders en experts helpen bij het maken van een duidelijke en gebruiksvriendelijke vragenlijst. In november/december gaan ze de vragenlijst uitproberen op 2 locaties.

Gebruiken en evalueren cursus en vragenlijst

De cursus en de vragenlijst zijn nog niet af, maar de onderzoekers beginnen al wel met het werven van teams die mee willen doen aan het 3e project: het gebruiken en evalueren van de producten. Twee enthousiaste teams in Noord-Nederland en twee teams in Midden/Zuid-Nederland doen mee.

Vanaf januari 2019 begint het laatste project van ‘De Krachten Gebundeld’, dit project duurt tot na de zomer van 2019.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.